Координационо тело
                   

Координационо тело

ОДЛУКA О УРЕЂЕЊУ КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА
Преузми документ

ПРАВИЛНИК СЛУЖБЕ КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА
Преузми документ

ПРАВИЛНИК О УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПАКА ЈАВНИХ НАБАВКИ, НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ И НАБАВКИ ДРУШТВЕНИХ И ДРУГИХ ПОСЕБНИХ УСЛУГА СЛУЖБЕ КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА
Преузми документ

ИНФОРМАТОР О РАДУ 2015
Преузми документ

ИНФОРМАТОР О РАДУ 2013
Преузми документ

УРЕДБА О ОСНИВАЊУ СЛУЖБЕ
Преузми документ

ОБРАСЦИ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА
Преузми документ

ЗАКОН О СЛОБОДНОМ ПРИСТУПУ ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Преузми документ

ПОТВРДА О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЗОВАНИХ У СЛУЖБИ КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА
Преузми документ

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА СЛУЖБЕ КOОРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА
Преузми документ

КОДЕКС ПОНАШАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
Преузми документ

ИНФОРМАТОР О РАДУ 2024
Преузми документ

 

СИСТЕМАТИЗОВАН И ПОСТОЈЕЋА СТРУКТУРА СЛУЖБЕ КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА
(постављeна лица, запослени и намештеници)