Средње образовање
                   

Средње образовање

Ученицима средњих школа Служба Координационог тела од 2009. године додељује стипендије у износу од 6.000,00 динара месечно. Стипендије се исплаћују током читаве школске године од септембра до јуна. Од 2009. године додељено је 1.205 стипендија. Комисју за избор стипендиста чине представници Службе Координационог тела и локалних самоуправа.

Од свог оснивања, Служба Координационог тела улагала је у школске објекте. Учествовали смо у изградњи средње школе „Сезаи Сурои“ (Бујановац) и основних школа у месној заједници Муховац (Бујановац), у селу Жуинце (Прешево) и „Ибрахим Кељменди“ (Бујановац) којој су донорана средства и за опремање кухињом за ђаке. Улагано је у изградњу фискултурних сала у гимназији у Прешеву и школи „Ибрахим Кељменди“. Помагане су доградње и реконструкције постојећих школских објеката, замена столарије и уређење дворишта школа у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа.