Основно образовање
                   

Основно образовање

Преко програма за подстицај активности удружења грађана, Служба Координационог тела је допринела да деца из ромске заједнице буду укључена у обавезно предшколско образовање, и подржала обуку васпитача из различитих националних заједница у циљу побољшања квалитета предшколског образовања радећи са децом из различитих етничких група и промовишући инклузивни приступ у раду. У духу промоције инклузивног образовања Служба Координационог тела је подржала рад удружења из Прешева које се бави образовањем деце са посебним потребама. Служба је допринела развоју музичког образовања помажући рад Основне музичке школе у Прешеву.

За ђаке из три општине који полазе у први разред основне школе Служба Координационог тела сваког септембра додељује школску торбу и прибор. До сада је пет генерација обрадовано овим симболичним поклоном.

Служба Координационог тела допринела је и обезбеђивању уџбеника на албанском језику за ђаке основних школа учествујући у раду радне групе коју чине представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Службе Координационог тела, Националног савета Албанаца, Националног просветног савета, Завода за унапређење образовања и васпитања, државни и приватни издавачи. Процедура одобравања уџбеника предвиђена је Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о уџбеницима и другим наставним средствима и, с обзиром да се ради о националној мањини, Закон о националним саветима националних мањина. Укупан број уџбеника и радних свески који су добили решење министра просвете за коришћење у основним школама је 88. Део одобрених уџбеника је преведен са српског на албански језик, део уџбеника је из Републике Албаније а одређени број уџбеника написали су аутори из Бујановца и Прешева. 

За децу предшколског узраста одобрена су 2 уџбеника на албанском језику издавачке куће Клет из Београда (развој говора на албанском језику и математика).

Листа одобрених уџбеника за ђаке основних школа на албанском језику

Закон о основама система образовања и васпитања:

Закон о уџбеницима и другим наставним средствима:

Закон о националним саветима националних мањина

Студију о могућностима унапређења наставе и учења српског као нематерњег језика у општинама Прешево,Бујановац и Медвеђа можете преузети овде