Високо образовање
                   

Високо образовање

Служба Координационог тела је посвећена развоју и омогућавању доступности високог образовања на југу Србије. Како би биле задовољене потребе грађана три општине за наставком образовања факултети у нишу и суботици и Министарство просвете, науке и технолошког развоја, уз подршку Службе Координационог тела и у сарадњи са локалним самоуправама, отворили су најпре одељења Економског и Правног факултета нишког универзитета у Медвеђи, а потом и одељење Економског факултета новосадског универзитета у Бујановцу.

Научни профили отворених одељења дефинисани су у складу са исказаним потребама грађана ових општина и њиховим могућностима проналаска посла, у сарадњи и уз подршку локалних самоуправа и других важних чинилаца.

Одељења Економског и Правног факултета нишког Универзитета у Медвеђи

У октобру 2009. године у Медвеђи су отворена одељења Економског и Правног факултета Универзитета у Нишу. Студенти из албанске заједнице наставу слушају уз обезбеђен симултани превод предавања. Њима је омогућено да све тестове и колоквијуме полажу на матерњем језику, а Служба Координационог тела је обезбедила преводе свих књига на албански језик.

Служба Координационог тела омогућила је штампање првог српско-албанског Правног лексикона који је студентима одељења Правног факултета у Медвеђи од изузетне помоћи у савладавању правних појмова.

Студенте ова два одељења, који упишу наредну годину студија, Служба Координационог тела помагала је два пута годишње са једнократним стипендијама у износу од 7.000 динара.

Од оснивања на ова два одељења уписано је пет генерација студената.

Студија изводљивости о развоју високог образовања у Прешеву и Бујановцу

Студија изводљивости резултат је пројекта „Реформа образовне политике на југу Србије“, чији је циљ анализа образовног система у Републици Србији, уз сагледавање компаративних искустава из региона. Студија је предвидела могуће сценарије развоја високог образовања у Бујановцу и Прешеву истакавши да оно треба да се одвија у институционалном оквиру Републике Србије, по могућности у оквиру постојећих високошколских установа у земљи.

Коначној верзији Студије претходиле су две јавне расправе, у Бујановцу и Београду, на којима су представљени прелиминарни закључци. У расправи у којој су учествовали председници три општине, народни посланик Риза Халими и председници скупштина општина Прешево и Бујановац, изнете су конструктивне примедбе на неке од закључака Студије, али и већински став да је Студија корак у добром правцу.

Једна од препорука Студије је формирање радне групе која ће се ангажовати у раду на отварању високошколских установа у Бујанову и Прешеву. 

Израду студије је иницирало и финансијски, логистички и стручно помогла Служба Координационог тела, уз подршку амбасаде Велике Британије, Фонда за отворено друштво и Балканског фонда за демократију.

Студију изводљивости можете преузети овде

Одељење Економског факултета из Суботице у Бујановцу

На основу препорука из Студије изводљивости министар просвете и науке је 2010. године формирао радну групу за решавање питања из области високог образовања у Бујановцу и Прешеву. Радну групу чинили су представници Министарства просвете и науке, Службе Координационог тела, Националног савета Албанаца, домаћи експерт за високо образовање и представници канцеларије Високог комесара за националне мањине из Хага (ОЕБС).

На основу препорука радне групе Економски факултет из Суботице Универзитета у Новом Саду октобра 2011. године отоворио је одељење факултета у Бујановцу. Настава на одељењу одвија се двојезично: студенти српске и ромске заједнице наставу похађају на српском, док студенти из албанске заједнице наставу похађају и на албанском језику. Економски факултет у Суботици потписао је Споразум о сарадњи са Економским факултетом Државног Универзитета у Тетову (Република Македонија), те наставу на албанском језику изводе професори и асистенти из Тетова. Наставни план и програм омогућава албанским студентима да од укупно 32 предмета 14 слушају на матерњем језику и да на албанском језику пишу дипломски рад. За све ове предмете Служба Координационог тела обезбедила је превод уџбеника на албански језик. Студенти студирају по акредитованом програму маркетинг, а очекује се да још два смера добију акредитацију: финансије, банкарство и осигурање и агроекономија и агробизнис.

Два координатора су студентима стално доступна за сва питања током студирања и то за студенте који наставу похађају на српском, односно за студенте који похађају наставу и на албанском језику.

Обезбеђивање и одржавање високог квалитета наставе на овој високошколској установи један је од приоритета свих актера који подржавају развој високог образовања на југу Србије. Стога је на предлог Канцеларије високог комесара за националне мањине формиран Одбор занитересованих страна чији је задатак да даје препоруке у сврхе постизања наведеног циља. Ово тело чине представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Службе Координационог тела, Економског факултета из Суботице, општине Бујановац, Националног савета Албанаца, мисије ОЕБС, Канцеларије високог комесара за националне мањине, Делегације Европске уније и групе Пријатељи југа Србије.

Од стратешког је интереса постизање услова за даље функционисање ове високошколске јединице. Ради остварења тог циља, најважнији пројекат је изградња зграде одељења у Бујановцу. Програм европског партнерства са општинама (ЕУ Прогрес) задужен је за израду анализе која ће дати смернице за даљи рад у сврхе унапређења високог образовања у Бујановцу.

Стипендирање младих за студирање на Универзитету у Новом Саду

Служба Координационог тела од 2011. године стипендира младе из општина Бујановац и Прешево који желе да студирају на факултетима Универзитета у Новом Саду. Право на стипендију имају млади из две општине старости од 18 до 22 године, који су током школовања постигли одличан или врло добар успех.   

Прве године реализације програма стипендирања на конкурс се пријавило 23 младих из Бујановца и Прешева. Комисија за доделу стипендија одабрала је 13 младих из две општине од тога 6 из српске и 7 из албанске заједнице. Пријемне испите положило је 11 кандидата – 6 из српске и 5 из албанске заједнице. У 2012. години на конкурс се пријавило 46 кандидата, а комисија је одабрала њих 21, од чега је 11 кандидата албанске националности. Пријемне испите положило је 21 кандидата – 10 из српске и 11 из албанске заједнице. У 2013. години пријавило се 52 кандидата за стипендије. Пријемне испите положило је 12 кандидата – 6 из српске, 5 из албанске и 1 из ромске заједнице.

За све кандидате из албанске заједнице којима српски није матерњи језик Служба Координационог тела сваке године организује курс српског језика, како би лакше положили пријемне испите.

Стипендирањем младих из мултиетничких општина на југу Србије учињен је нови корак у реализацији програма Владе Републике Србије за њихову даљу интеграцију у друштвени живот земље.

Пројекат је реализован уз подршку Владе АП Војводине, Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице и Ректоратом Универзитета у Новом Саду. Ову иницијативу Службе Координационог тела подржало је и Министарство просвете и науке.