Образовање
                   

Образовање

Један од стратешких приоритета Координационог тела је унапређење квалитета и доступности образовања у Прешеву, Бујановцу и Медвеђи. Стога Координационо тело, у партнерству са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Националним саветом Албанаца, општинама Прешево, Бујановац и Мевеђа и међународним организацијама организује низ пројеката и активности у циљу побољшања услова за несметано и квалитетно образовање свих заједница које живе на југу Србије.

Спектар заједничких активности обухвата побољшање инфраструктуре у предшколским установама, основним и средњим школама, бесплатан школски прибор за ђаке прваке, праћење и помоћ у обезбеђивању уџбеника за наставу на албанском језику, стипендије за ученике средњих школа, стипендије за младе из Прешева и Бујановца за студирање на Универзитету у Новом Саду, побољшање квалитета учења српског језика у основним школама, обезбеђивање могућности за учење српског језика за младе из албанске заједнице кроз „Школу српског језика“, омогућавање несметаног функицонисања и развоја одељења Економског и Правног факултета Универзитета у Нишу у Медвеђи, као и одељења Економског факултета из Суботице у Бујановцу.