Економија
                   

Економски развој и инфраструктура

Координационо телo за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа је, као основ економског опоравка и развоја ових општина, препознало развој и улагање у привреду. Стратешки приоритети су – опоравак предузећа која су била носилац развоја три општине, подршка малим и средњим предузећима, предузетницима и задругама и привлачење инвестиција у ове три општине.

Када је реч о пдоршци малим и средњим предузећима, предузетницима и задругама, Служба Координационог тела је, у сарадњи са општинама Прешево, Бујановац и Мевеђа и Привредном комором Србије, 2012. године сачинила програм за доделу бесповратних средстава привредницима у ове три општине. Циљ овог програма је подршка развоју економских потенцијала општина Прешево, Бујановац и Медвеђа и повећању производње малих и средњих привредних друштава, предузетника и пољопривредних задруга. Средства су намењена за мала и средња привредна друштва, предузетнике и пољопривредне задруге које имају седиште у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа.

На основу програма, Служба Координационог тела је у новембру 2012. године расписала конкурс за доделу субвенција, за износ средстава од 40 милиона динара за све три општине. Конкурс је спровела комисија у чијем раду су учествовали представници Службе Координационог тела, представници општина и независни експерт економске струке. Од 40 привредника који су конкурисали, 15 привредника је добило средства и то: 7 из општине Бујановац, 5 из општине Прешево и 3 из општине Медвеђа.

У 2013. години, Служба Координационог тела је поново расписала конкурс за доделу субвенција за износ од 60 милиона динара. По спроведеним конкурсима, укупно 22 привредника су добила средства и то: 10 из општине Бујановац, 8 из општине Прешево и 4 из општине Медвеђа.

У буџету Службе Координационог тела за 2014. годину, за ову намену су издвојена средства од 60 милиона динара.

Реализација програма за доделу средстава за субвенције је од стратешког интереса за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа. Резултат спроведених конкурса је повећање броја запослених, оснаживање малих и средњих привредних друштва, предузетника и пољопривредних задруга за ефикасније повезивање на локалном, регионалном, националном и међународном тржишту, унапређење производње у циљу економског раста, унапређење конкурентности на домаћем и страним тржиштима и унапређење производње намењене извозу или супституцији увоза.

Координационо телo је као наставак активности на подстицању економског развоја и привлачењу инвестиција у општине Прешево, Бујановац и Медвеђа у априлу 2013. године први Сајам инвестиционих потенцијала.

У организацији Сајма инвестиционих потенцијала поред Координационог тела учествовали су Привредна комора Србије, општине и Канцеларије за локални економски развој Прешева, Бујановца и Медвеђе.

На Сајму су општине Прешево, Бујановац и Медвеђа представиле привредне потенцијале и могућности за улагање у ове три општине. Учесници Сајма из ових општина су имали прилику да директно разговарају са потенцијалним партнерима – инвестиционим фондовима, локалним институцијама, државним органима, другим привредним субјектима и банкама.

У време Сајма организован је и округли сто на тему „Програм државне подршке малим и средњим предузећима – извори финансирања“ којем су присуствовали представници Министарства финансија и привреде, Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе, Националне агенције за регионални развој и Агенције за страна улагања и промоцију извоза Републике Србије. Представници свих ових институција су потврдили посвећеност економском развоју и оснаживању ових неразвијених општина на југу централне Србије.

Опоравак предузећа која су били носиоци привредног развоја три оптшине изузетно је важан за развој привреде на југу Србије. Од почетка 2013. године Координационо тело посвећено реализује активности оживљавања некадашњег стожера економског развоја Бујановца, друштвеног предузећа „Гумопластика“. „Гумопластика“ је основана давне 1959. године и  бави се прерадом пластике, гуме, метала и обућарском делатношћу.

Над овим предузећем је покренут стечајни поступак 1998. године. Заједничким напорима Владе Републике Србије и Координационог тела „Гумопластика“ је после 15 година изашла из стечаја и започела другу епоху у пословању као друштво са ограниченом одговорношћу. Наредни корак Координационог тела и општине Бујановац је проналажење инвеститора у циљу оживљавања производне делатност овог привредног друштва.

Економски развој Прешева, Бујановца и Медвеђе кључни је приоритет Координационог тела и Владе Републике Србије.