Стипендије
                   

Стипендије

 

Конкурс за доделу средстава за студентске стипендије - Прешево - за школску 2023/24. годину.

Конкурс за доделу средстава за студентске стипендије - Бујановац - за школску 2023/24. годину.

Конкурс за доделу средстава за студентске стипендије - Mедвеђа - за школску 2023/24. годину.

 


КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА УЧЕНИКА НАКОН РАЗМАТРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИГОВОРА НА КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНE БУЈАНОВАЦ ЗА ПЕРИОД ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОД.

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА УЧЕНИКА НАКОН РАЗМАТРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИГОВОРА НА КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНE ПРЕШЕВО ЗА ПЕРИОД ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОД.

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА УЧЕНИКА НАКОН РАЗМАТРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИГОВОРА НА КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНE МЕДВЕЂА ЗА ПЕРИОД ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОД.


КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

Служба Координационог тела, у складу са дефинисаним приоритетима, а посебно залажући се за побољшање квалитета образовања на територији општина Прешево и Бујановац, расписивала је током 2011, 2012 и 2013 године конкурсe за доделу  студентских стипендија за младе са пребивалиштем на подручју општина Прешево и Бујановац.

Циљ стипендирања је обезбеђивање услова за даље образовање и усавршавање пружањем материјалне подршке за трошкове студирања за основне академске студије. Наведени трошкови првенствено се односе на трошкове становања (приватни смештај или смештај у студентском  дому), трошкове исхране, превоза, куповине уџбеника, трошкове полагања испита и друге трошкове настале у вези са студирањем.

Служба Координационог тела je у складу са одобреним средствима, кандидатима из албанске заједнице који испуњавају услове за пријаву на конкурс, омогућава тромесечно похађање курса српског језика, након прве фазе изборног поступка до полагања квалификационог испита.

Поред формалних услова, основни критеријум за доделу стипендије је положен квалификациони испит (пријемни испит) за упис на прву годину основних студија на неком од факултета Универзитета у Новом Саду.

Конкурс за доделу стипендија за упис на студије на Универзитету у Новом Саду 2014.

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНА ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА

За ученике средњих школа на подручју општина Прешево, Бујановац и Медвеђа, Служба Координационог тела, у складу са дефинисаним приоритетима, а посебно залажући се за побољшање квалитета образовања на територији општина Прешево и Бујановац, додељује ученичке стипендије у месечном износу од 6.000,00 динара за период школовања од 01. октобра до 31. децембра текуће школске године године. Уколико додатна средства буду обезбеђена у буџету за наредну годину Служба Координационог тела наставља стипендирање до завршетка текуће школске године. Служба Координационог тела расписивала је током 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 године конкурсe за доделу  ученичких стипендија за ученике са пребивалиштем на подручју општина Прешево, Бујановац и Медвеђа.

Општи услови су да ученици имају држављанство Републике Србије и пребивалиште на подручју именованих општина, да су први пут текуће школске године уписали прву, другу, трећу или четврту годину неке од средњих школа образованих одлуком Министарства просвете Републике Србије, да су у претходној школској години остварили најмање добар успех и да током претходног школовања нису понављали ниједан разред.

Стипендије добијају само ученици који у текућој школској похађају школе на територији Прешева, Бујановца и Медвеђе и у тренутку подношења молбе имају пребивалиште у Прешеву, Бујановцу и Медвеђи.

Ученици који су већ остварили право на неку од ученичких стипендија из буџета Републике Србије немају право на стипендију Службе Координационог тела, а ако у међувремену стекну право на неку другу стипендију, дужни су да се определе за једну од додељених стипендија.

Конкурс за доделу стипендија ученицима средњих школа на подручју општина Прешево, Бујановац и Медвеђа за период школске 2016/2017 године