За удружења грађана
                   

За удружења грађана

Подршка иницијативама удружења један је од приоритета Координационог тела у протеклих пет година. Међу првима смо препознали неопходност остваривања партнерства са удружењима. Познато је да удружења, кроз пројекте и активности, значајно доприносе развоју друштва и успостављању демократских вредности и имају могућност да допру до свих слојева становништва. Због тога смо протеклих пет година, у партнерству са локалним самоуправама, расписивали конкурсе зa доделу средстава за подстицај програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења на подручју општина Прешево, Бујановац и Медвеђа.

Конкурси су расписивани на основу Закључка Владе Републике Србије о прихватању Програма о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења на подручју општина Прешево, Бујановац и Медвеђа. Сва средства за програме и пројекте по овом Програму обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије. Поступак доделе средстава спроводила је комисија коју Одлуком формирала директорка а Одлуку о висини и додели средстава доноси директорка на предлог комисије. У раду комисије учествовали су представници општина Прешево, Бујановац и Медвеђа.

Право учешћа на конкурсима за Удружења имале су искључиво организације које су регистроване на територији Републике Србије, које су уписане у регистар надлежног органа и које су своје статутарне циљеве остваривали у једној од области у којима се реализују програми и пројекти са циљевима наведеним у конкурсима Службе Координациног тела.

Сва удружења којима се одобрило коришћење средстава, након предлога конкурсне комисије и одлуке директорке о додели средстава, били су у обавези да потпишу уговор са Службом Координационог тела, којим су се прецизно регулисана права и обавезе уговорних страна, начин реализације програма и начин извештавања о утрошеним средствима. Уговором о коришћењу бесповратних средстава предвиђена је обавеза корисника средстава да врати додељена средства у буџет Републике Србије, у случају ненаменског коришћења истих. Таквих случајева Служба Координациног тела није ималу у свом петогодишњем искуству приликом доделе средстава, реализације и контроле програма од јавног интереса која реализују удружења на подручју општина Прешево, Бујановац и Медвеђа.


Ранг листа пројеката на конкурсу за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ради пружања помоћи становништву на подручју општина Прешево, Бујановац и Медвеђа у 2019. години.


Конкурс зa доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ради пружања помоћи становништву на подручју општина Прешево, Бујановац и Медвеђа у 2019. години.


РАНГ ЛИСТА ПРОЈЕКАТА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНА ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА У АПРИЛУ 2013. ГОДИНЕ

Преузмите документ

Образац извештаја о реализацији пројекта
Преузмите документ

Завршни финансијски извештај
Преузмите документ

Месечни финансијски извештај
Преузмите документ

Месечни план активности
Преузмите документ

Извештај ревизора
Преузмите документ

Претходни конкурси
РАНГ ЛИСТА ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА НА КОНКУРСУ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОПШТИНАМА ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА - новембар 2012. године
Преузмите документ


РАНГ ЛИСТА КОНКУРСА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНА ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА У 2011., 2012. И 2013. ГОДИНИ