За доделу средстава за субвенције приватним предузећима
                   

За доделу средстава за субвенције приватним предузећима

Реализација програма за доделу средстава за субвенције је од стратешког интереса за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа. Резултат спроведених конкурса је повећање броја запослених, оснаживање малих и средњих привредних друштва, предузетника и пољопривредних задруга за ефикасније повезивање на локалном, регионалном, националном и међународном тржишту, унапређење производње у циљу економског раста, унапређење конкурентности на домаћем и страним тржиштима и унапређење производње намењене извозу или супституцији увоза.

Када је реч о пдоршци малим и средњим предузећима, предузетницима и задругама, Служба Координационог тела је, у сарадњи са општинама Прешево, Бујановац и Мевеђа и Привредном комором Србије, 2012. године сачинила програм за доделу бесповратних средстава привредницима у ове три општине. Циљ овог програма је подршка развоју економских потенцијала општина Прешево, Бујановац и Медвеђа и повећању производње малих и средњих привредних друштава, предузетника и пољопривредних задруга. Средства су намењена за мала и средња привредна друштва, предузетнике и пољопривредне задруге које имају седиште у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа.

На основу програма, Служба Координационог тела је у новембру 2012. године расписала конкурс за доделу субвенција, за износ средстава од 40 милиона динара за све три општине. Конкурс је спровела комисија у чијем раду су учествовали представници Службе Координационог тела, представници општина и независни експерт економске струке. Од 40 привредника који су конкурисали, 15 привредника је добило средства и то: 7 из општине Бујановац, 5 из општине Прешево и 3 из општине Медвеђа.

У 2013. години, Служба Координационог тела је поново расписала конкурс за доделу субвенција за износ од 60 милиона динара. По спроведеним конкурсима, укупно 22 привредника су добила средства и то: 10 из општине Бујановац, 8 из општине Прешево и 4 из општине Медвеђа.

У буџету Службе Координационог тела за 2014. годину, за ову намену су издвојена средства од 60 милиона динара.

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА У ПРИВАТНОМ ВЛАСНИСТВУ ЗА 2023. ГОДИНУ.


КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА У ПРИВАТНОМ ВЛАСНИШТВУ У 2022. ГОДИНИ У ОПШТИНАМА ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА У ПРИВАТНОМ ВЛАСНИШТВУ У 2021. ГОДИНИ У ОПШТИНАМА ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА У ПРИВАТНОМ ВЛАСНИШТВУ У 2020. ГОДИНИ У ОПШТИНАМА ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА У ПРИВАТНОМ ВЛАСНИШТВУ У 2019. ГОДИНИ У ОПШТИНАМА ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА

РАНГ ЛИСТА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВА КОЈИМА СУ ДОДЕЉЕНА СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ У 2018 ГОДИНИ У ОПШТИНАМА ПРЕШЕВО БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА

РАНГ ЛИСТА ПРИВРЕДНИКА КОЈИМА СУ ОДОБРЕНА СРЕДСТВА У 2016. ГОДИНИ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА У ПРИВАТНОМ ВЛАСНИШТВУ У 2016. ГОДИНИ У ОПШТИНАМА ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА У ПРИВАТНОМ ВЛАСНИШТВУ У 2015. ГОДИНИ У ОПШТИНАМА ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПРИВРЕДНИКА КОЈИ СУ ДОБИЛИ СУБВЕНЦИЈЕ У 2014. ГОДИНИ

СПИСАК ФИРМИ КОЈЕ СУ ДОБИЛА СРЕДСТВА НА КОНКУРСУ ЗА МЕДВЕЂУ У АВГУСТУ/СЕПТЕМБРУ 2013. ГОДИНЕ
Преузмите документ

РАНГ ЛИСТА ПРИВРЕДНИКА КОЈИМА СУ ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА НА КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА У ПРИВАТНОМ ВЛАСНИШТВУ У 2013. ГОДИНИ.
Преузмите документ

РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА У 2012. ГОДИНИ У ОПШТИНИ ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА - 15.11.2012 ГОДИНЕ.
Преузмите документ