Конкурси
                   

Конкурси

Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа од 2009. године спроводи конкурсе. Конкурси се расписују на основу програма који је усвојен Закључком Владе Републике Србије.

Програмске области за које је Служба Координационог тела до сада расписивала конкурсе су:

Програми остваривања и унапређења социјалних и мањинских права и посебности, програми и пројекти удружења грађана ради пружања помоћи становништву, програми и пројекти за услуге информисања, стипендије за ученике средњих школа, стипендије за студирање на Универзитету у Новом Саду и на другим државним факултетима, програми  за доделу средстава за субвенције малих и средњих предузећа и приватних предузетника.

Одлуку о додељивању средстава за све конкурсе доноси комисија образована одлуком директорке Службе Координационог тела. Комисија је задужена за преглед пристиглих предлога пројеката и сачињавање ранг листе која се објављује на сајту Координационог тела. Комисију чине чланови из Службе Координационог тела, општина Прешево, Бујановац и Медвеђа, представници министарстава и независни експерти.

Служба Координационог тела настоји да преко ових конкурса пружи подршку економском развоју општина, утиче на повећање запослености, пружи подршку цивилном и образовном сектору и   побољша квалитет живота грађана Прешева, Бујановца и Медвеђе.

 

 

homescontents