Arkiva e lajmeve
                   

JANË PËRKTHYER PESË LIGJE NË GJUHËN SHQIPE

6. prill 2017.

Në përputhje me rekomandimin e Komisionit Europian, Shërbimi i Trupit Koordinues në konsulltim me Zyrën për të Drejtat e Njeriut dhe Pakicave ka siguruar përkthimin e Ligjit për Letërnjoftim, Ligjit për Tekstet Mësimore, Ligjit mbi Procedurën Kontestimore, Ligjit për Kundërvajtje dhe Ligjit mbi Procedurën e Përgjithshme Administrative.

Ligjet e përkthyera mund t`i shkarkoni këtu:

Ligji për Letërnjoftim_ALB

Ligji për Tekstet Mësimore_ALB

Ligji mbi Procedurën Kontestimore_ALB

Ligji për Kundërvajtje_ALB

Ligji mbi Procedurën e Përgjithshme Admnistrative_ALB

Burimi: Zyra për të Drejtat e Njeriut dhe Pakicave dhe Trupi Koordinues