Budžet
                   

Budžet

PREGLED ODOBRENIH I UTROŠENIH SREDSTAVA SLUŽBE KT
01. januar - 31.decembra 2014. godine
Preuzmi dokument (xls)

PREGLED ODOBRENIH I UTROŠENIH SREDSTAVA SLUŽBE KT
01. januar - 31.decembra 2013. godine
Preuzmi dokument (xls)

PREGLED ODOBRENIH I UTROŠENIH SREDSTAVA SLUŽBE KT
01. januar - 31.decembra 2012. godine
Preuzmi dokument (xls)

PREGLED ODOBRENIH I UTROŠENIH SREDSTAVA SLUŽBE KT
01. januar - 31.decembra 2011. godine
Preuzmi dokument (xls)

 

homescontents