Koordinaciono telo
                   

Koordinaciono telo

PRAVILNIK SLUŽBE KOORDINACIONOG TELA
Preuzmi dokument

INFORMATOR O RADU 2015
Preuzmi dokument

INFORMATOR O RADU 2013
Preuzmi dokument

UREDBA O OSNIVANjU SLUŽBE
Preuzmi dokument

LISTA PROJEKATA SA KONKURSA ZA REALIZACIJU PROJEKATA UDRUŽENjA GRAĐANA NA PODRUČJU OPŠTINA PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA U 2011. I 2012. GODINI
Preuzmi dokument

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI SLUŽBE KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA U 2011. I 2012. GODINI
Preuzmi dokument

JAVNE NABAVKE VELIKE VREDNOSTI SLUŽBE KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA U 2011. I 2012. GODINI
Preuzmi dokument

OBRASCI ZA PRISTUP INFORMACIJAMA
Preuzmi dokument

ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA
Preuzmi dokument

POTVRDA O BROJU ZAPOSLENIH I RADNO ANGAZOVANIH U SLUŽBI KOORDINACIONOG TELA
Preuzmi dokument

ORGANIZACIONA STRUKTURA SLUŽBE KOORDINACIONOG TELA
Preuzmi dokument

 

ORGANIZACIONA STRUKTURA SLUŽBE KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA