Za udruzenja gradjana
                   

Za udruženja građana

Podrška inicijativama udruženja jedan je od prioriteta Koordinacionog tela u proteklih pet godina. Među prvima smo prepoznali neophodnost ostvarivanja partnerstva sa udruženjima. Poznato je da udruženja, kroz projekte i aktivnosti, značajno doprinose razvoju društva i uspostavljanju demokratskih vrednosti i imaju mogućnost da dopru do svih slojeva stanovništva. Zbog toga smo proteklih pet godina, u partnerstvu sa lokalnim samoupravama, raspisivali konkurse za dodelu sredstava za podsticaj programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja na području opština Preševo, Bujanovac i Medveđa.

Konkursi su raspisivani na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije o prihvatanju Programa o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja na području opština Preševo, Bujanovac i Medveđa. Sva sredstva za programe i projekte po ovom Programu obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije. Postupak dodele sredstava sprovodila je komisija koju Odlukom formirala direktorka a Odluku o visini i dodeli sredstava donosi direktorka na predlog komisije. U radu komisije učestvovali su predstavnici opština Preševo, Bujanovac i Medveđa.

Pravo učešća na konkursima za Udruženja imale su isključivo organizacije koje su registrovane na teritoriji Republike Srbije, koje su upisane u registar nadležnog organa i koje su svoje statutarne ciljeve ostvarivali u jednoj od oblasti u kojima se realizuju programi i projekti sa ciljevima navedenim u konkursima Službe Koordinacinog tela.

Sva udruženja kojima se odobrilo korišćenje sredstava, nakon predloga konkursne komisije i odluke direktorke o dodeli sredstava, bili su u obavezi da potpišu ugovor sa Službom Koordinacionog tela, kojim su se precizno regulisana prava i obaveze ugovornih strana, način realizacije programa i način izveštavanja o utrošenim sredstvima. Ugovorom o korišćenju bespovratnih sredstava predviđena je obaveza korisnika sredstava da vrati dodeljena sredstva u budžet Republike Srbije, u slučaju nenamenskog korišćenja istih. Takvih slučajeva Služba Koordinacinog tela nije imalu u svom petogodišnjem iskustvu prilikom dodele sredstava, realizacije i kontrole programa od javnog interesa koja realizuju udruženja na području opština Preševo, Bujanovac i Medveđa.


Rang lista projekata na konkursu za dodelu sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja radi pružanja pomoći stanovništvu na području opština Preševo, Bujanovac i Medveđa u 2019. godini.


Konkurs za dodelu sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja radi pružanja pomoći stanovništvu na području opština Preševo, Bujanovac i Medveđa u 2019. godini.


RANG LISTA PROJEKATA ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODSTICANjE PROGRAMA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJA REALIZUJU UDRUŽENjA NA PODRUČJU OPŠTINA PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA U APRILU 2013. GODINE
Preuzmite dokument

Obrazac izveštaja o realizaciji projekta
Preuzmite dokument

Završni finansijski izveštaj
Preuzmite dokument

Mesečni finansijski izveštaj
Preuzmite dokument

Mesečni plan aktivnosti
Preuzmite dokument

Izveštaj revizora
Preuzmite dokument

Prethodni konkursi
RANG LISTA ODOBRENIH PROJEKATA NA KONKURSU ZA REALIZACIJU PROJEKATA UDRUŽENjA U OPŠTINAMA PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA - novembar 2012. godine

Preuzmite dokument


RANG LISTA KONKURSA ZA REALIZACIJU PROJEKATA UDRUŽENjA GRAĐANA NA PODRUČJU OPŠTINA PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA U 2011., 2012. I 2013. GODINI