Javne nabavke
                   

Javne nabavke


PLAN NABAVKI NA KOJE SE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA NE PRIMENjUJE ZA 2024. GODINU


Preuzmi dokument ( pdf )


PLAN NABAVKI NA KOJE SE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA NE PRIMENjUJE ZA 2023. GODINU

Preuzmi dokument ( pdf )


 


JAVNA NABAVKA broj 17/2019 – isporuka dobara - školskog pribora i školskih torbi za učenike koji polaze u prvi razred osnovnih škola na području opština Preševo, Bujanovac i Medveđa, 1. septembra školske 2019/2020. godine

Poziv za podnošenje ponude

Preuzmi dokument

Konkursna dokumentacija

Preuzmi dokument


JAVNA NABAVKA br. 11/2018 – isporuka dobara - školskog pribora i školskih torbi za učenike koji polaze u prvi razred osnovnih škola na području opština Preševo, Bujanovac i Medveđa, 1. septembra školske 2018/2019. godine.

Poziv za podnošenje ponude

Preuzmi dokument

Konkursna dokumentacija

Preuzmi dokument

Odgovori i pitanja

Preuzmi dokument

Odluka o dodeli ugovora

Preuzmi dokument


PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU

Preuzmi dokument


Javna nabavka male vrednosti JN broj 11/2017 – isporuka dobara - školskog pribora i školskih torbi (rančeva) za učenike koji polaze u prvi razred osnovnih škola na području opština Preševo, Bujanovac i Medveđa, 1. septembra školske 2017/2018. godine.

Poziv za podnošenje ponude

Preuzmi dokument

Konkursna dokumentacija

Preuzmi dokument


PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU

Preuzmi dokument


JAVNA NABAVKA broj 25/2016 – usluga smeštaja i ishrane za 29 učesnika u Vranju – poseta đaka iz Vojvodine Preševu i Bujanovcu, u okviru projekta Unapređivanje nastave srpskog kao nematernjeg jezika u osnovnim školama u Preševu, Bujanovcu i Medveđi, u periodu od 23.10.-25.10.2016. godine

Poziv za podnošenje ponude

Preuzmi dokument

Konkursna dokumentacija

Preuzmi dokument

Izmene i dopune konkursne dokumentacije za javnu nabavku 25/2016

Preuzmi dokument

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava

Preuzmi dokument

Odluka o dodeli ugovora

Preuzmi dokument


JAVNA NABAVKA – usluga smeštaja i ishrane za 29 učesnika u Vranju – poseta đaka iz Vojvodine Preševu i Bujanovcu, u okviru projekta Unapređivanje nastave srpskog kao nematernjeg jezika u osnovnim školama u Preševu, Bujanovcu i Medveđi, u periodu od 9.10.-11.10.2016. godine

Odluka o obustavi postupaka

Preuzmi dokument

Poziv za podnošenje ponude

Preuzmi dokument

Konkursna dokumentacija

Preuzmi dokument

Odgovori na pitanja

Preuzmi dokument


Javna nabavka male vrednosti 21/2016 – isporuka dobara - školskog pribora i školskih torbi (rančeva) za učenike koji polaze u prvi razred osnovnih škola na području opština Preševo, Bujanovac i Medveđa 1. septembra školske 2016/2017. godine

Poziv za podnošenje ponude

Preuzmi dokument

Konkursna dokumentacija

Preuzmi dokument

Odgovori i pitanja

Preuzmi dokument

Odluka o dodeli ugovora

Preuzmi dokument

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Preuzmi dokument


Plan nabavki Koordinacionog tela za 2016. godinu

Preuzmi dokument


Javna nabavka male vrednosti – br. 5/2015 – Isporuka dobara – školskog pribora i školskih torbi (rančeva) za učenike koji polaze u prvi razred osnovnih škola na teritoriji opština Preševo, Bujanovac i Medveđa, 1. septembra školske 2015/2016. godine

Poziv za podnošenje ponude

Preuzmi dokument

Konkursna dokumentacija

Preuzmi dokument


Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti br. 12/2014 – čiji je predmet isporuka školskog pribora za učenike koji polaze u prvi razred osnovne škole na području opština Preševo, Bujanovac i Medveđa 1. septembra školske  2014/2015 godine

Poziv za podnošenje ponude za školski pribor

Preuzmi dokument

Konkursna dokumentacija

Preuzmi dokument

 


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA MALE VREDNOSTI BROJ 1/2014

Preuzmi dokument ( zip ) 56 KB


Usluga realizacije "Škole srpskog jezika za polaznike iz albanske zajednice", (200 polaznika) na teritoriji opština Bujanovac i Preševo – javna nabavka 14/2013

Poziv za podnošenje ponude

Preuzmi dokument

Konkursna dokumentacija
Preuzmi dokument

Odgovor na pitanje
Preuzmi dokument
 


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI 13/2013- Nabavka dobara - školskog pribora za učenike koji polaze u prvi razred osnovnih škola na području opština Preševo, Bujanovac i Medveđa 1. septembra školske 2013/2014. godine
Preuzmi dokument ( doc ) 370 KB

Poziv za podnošenje ponude
Preuzmi dokument ( doc ) 1.38 MB

Odgovori i pitanja
Preuzmi dokument ( doc ) 730 KB
 


JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI SLUŽBE KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA U 2011. I 2012. GODINI
Preuzmi dokument ( doc ) 155 KB

JAVNE NABAVKE VELIKE VREDNOSTI SLUŽBE KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA U 2011. I 2012. GODINI
Preuzmi dokument ( doc ) 48 KB

 

homescontents