Služba koordinacionog tela
                   

Služba Koordinacionog tela

Služba Koordinacionog tela je izvršni organ sa sedištem u Beogradu i kancelarijama u Bujanovcu i Preševu.  Uloga Službe je da realizuje politiku Predsedništva Koordinacionog tela i Vlade Republike Srbije u cilju političkog, društvenog i ekonomskog razvoja i kvalitetnijeg života građana Preševa, Bujanovca i Medveđe.  Direktorka Službe Koordinacionog tela je Danijela Nenadić.
 

 

Danijela NenadićDanijela Nenadić
Direktorka Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa
biografija
 
Jelena ČolićJelena Čolić
Zamenica direktorke Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa
biografija
 
Jelena MarjanovićJelena Jakšić
Pomoćnica direktorke Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa
biografija
 
Tamara Milošević GrbićTamara Milošević Grbić
Pomoćnica direktorke Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa
biografija