Služba koordinacionog tela
                   

Služba Koordinacionog tela

Služba Koordinacionog tela je izvršni organ sa sedištem u Beogradu i kancelarijama u Bujanovcu i Preševu.  Uloga Službe je da realizuje politiku Predsedništva Koordinacionog tela i Vlade Republike Srbije u cilju političkog, društvenog i ekonomskog razvoja i kvalitetnijeg života građana Preševa, Bujanovca i Medveđe.  Direktor Službe Koordinacionog tela je Nenad Mitrović.
 

 

Nenad MitrovićNenad Mitrović
Direktor Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa
biografija
 
Jelena ČolićJelena Čolić
Zamenica direktora Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa
biografija
 
Jelena MarjanovićJelena Jakšić
Pomoćnica direktora Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa
biografija