Opština Bujanovac
                   

Bujanovac

Opština Bujanovac je teritorijalna jedinica osnovana 1913. godine u kojoj građani ostvaruju pravo na lokalnu samoupravu. Nalazi se u Pčinjskom okrugu na jugu Srbije i ubraja se u red gusto naseljenih mesta u našoj zemlji i prostire se na teritoriji od 461km2.

Bujanovac je mulietnička opština u kojoj zajedno žive građani iz albanske, srpske i romske zajednice.

Bujanovac je opština koja se može pohvaliti bogatom kulturnom tradicijom, a tu se najpre misli na raznolikost folklora i nošnji koje se u ovom mestu sa ponosom neguju. Centar zabave i afirmacije kulturnih dešavanja je dom kulture „Vuk Karadžić. Jedna od značajnijih manifestacija je „Kulturno leto“ koja se organizuje tokom jula. Glavne karakteristike ove manifestacije je organizacija koncerta narodne muzike na srpskom, albanskom i romskom jeziku, dve predstave na srpskom i albanskom jeziku i priredba u čijoj izvedbi učestvuju deca iz vrtića.

Bujanovac ima razvijenu mrežu osnovnih škola. Na teritoriji opštine postoji deset osnovnih škola, dve srednje i jedna muzička škola. Bujanovac ima i jednu predškolsku ustanovu sa matičnim vrtićem.

U oktobru 2011. otvoreno je i odeljenje Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Posebnost ovog odeljenja se ogleda u tome što se nastava odvija na srpskom i delimično na albanskom jeziku. U 2013. godini je treća generacija upisana na ovo odeljenje na kojem studira ukupno 255 studenata iz tri etničke zajednice.

Civilni sektor je u ovoj opštini razvijen. Postoji niz organizacija koje pretežno rade sa mladima iz tri etničke zajednice i za koje se osmišljavaju aktivnosti u cilju međusobnog razumevanja. U Bujanovcu je otvorena Kancelarija za mlade koja osmišljava programe kako bi se mladi iz tri zajednice međusobno bolje upoznali i družili.

Budući da spada u red najnerazvijenijih opština u Republici Srbiji, cilj lokalne samouprave je da to stanje promeni. Stoga je u okviru opštine otvorena Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj Bitno je naglasiti da je opština poznata po uzgajanju i proizvodnji duvana. U 2013. godini je iz stečaja izašlo preduzeće Gumoplastika, koje ima potencijal zapošljavanja radnika. U ovoj opštini ekonomski razvoj zasnovan je na poljoprivredi ali i razvoju malih i srednjih preduzeća.

Potencijali opštine leže i u banjskom turizmu. Bujanovačka banja ima Specijalnu bolnicu za rehabilitaciju koja pored zdravstvenih pruža i turističke usluge. Veliki je broj prirodnih izvora tople vode, od kojih neki dostižu temperaturu i do 40 stepeni. Na periferiji Bujanovca nalazi se i jezero koje je glavno mesto  odmora i šetalište tokom lepih dana.

 

Internet prezentacija opštine Bujanovac: www.bujanovac.rs

Strateški plan opštine Bujanovac Preuzmite dokument

Prezentacija o ekonomskim potencijalima opštine Bujanovac “Uspećemo zajedno”

 

homescontents