Letter to citizens
                   

Letter to citizens

Zoran Stankovic’s Letter to the residents
of Presevo, Bujanovac and Medvedja (2013)(Писмо Зорана Станковића грађанима општина Прешево, Бујановац и Медвеђа)

(Zoran Stankovic’s Letter to the residents of Presevo, Bujanovac and Medvedja)

(Letra e Zoran Stankoviqit drejtuar qytetarëve të komunave Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë)
 


Minister Milan Markovic’s Letter to Citizens
of the Municipalities of Presevo, Bujanovac and Medvedja (2012)(Писмо министра Милана Марковића грађанима општина Прешево, Бујановац и Медвеђа)

(Minister Milan Markovic’s Letter to Citizens of the Municipalities of Presevo, Bujanovac and Medvedja)

(Letër e ministrit Milan Markoviq dërguar qytetarëve të komunave Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë)

(Lil katar o ministro Milan Markovic e manušendje Preševo, Bujanovac thaj Medvedja)

 

Minister Milan Markovic’s Letter to Citizens
of the Municipalities of Presevo, Bujanovac and Medvedja (2011)(Писмо министра Милана Марковића грађанима општина Прешево, Бујановац и Медвеђа)

(Minister Milan Markovic’s Letter to Citizens of the Municipalities of Presevo, Bujanovac and Medvedja)

(Letër e ministrit Milan Markoviq dërguar qytetarëve të komunave Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë)

(Lil katar o ministro Milan Markovic e manušendje Preševo, Bujanovac thaj Medvedja )

 

Minister Milan Markovic’s Letter to Citizens
of the Municipalities of Presevo, Bujanovac and Medvedja (2010)

 

(Писмо министра Милана Марковића грађанима општина Прешево, Бујановац и Медвеђа)

(Minister Milan Markovic’s Letter to Citizens of the Municipalities of Presevo, Bujanovac and Medvedja)

(Letër e ministrit Milan Markoviq dërguar qytetarëve të komunave Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë)

(Lil katar o ministro Milan Markovic e manušendje Preševo, Bujanovac thaj Medvedja)