Представљање Извештаја Заштитника грађана о службеној употреби албанскок језика и писма – Бујановац, 23. 03. 2018. - Галерија