Писмо грађанима
                   

Писмо грађанима

Писмо Зорана Станковића грађанима
општина Прешево, Бујановац и Медвеђа (2013)(Писмо Зорана Станковића грађанима општина Прешево, Бујановац и Медвеђа)

(Zoran Stankovic’s Letter to the residents of Presevo, Bujanovac and Medvedja)

(Letra e Zoran Stankoviqit drejtuar qytetarëve të komunave Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë)


Писмо министра Милана Марковића
грађанима општина Прешево, Бујановац и Медвеђа (2012)(Писмо министра Милана Марковића грађанима општина Прешево, Бујановац и Медвеђа)

(Minister Milan Markovic’s Letter to Citizens of the Municipalities of Presevo, Bujanovac and Medvedja)

(Letër e ministrit Milan Markoviq dërguar qytetarëve të komunave Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë)

(Lil katar o ministro Milan Markovic e manušendje Preševo, Bujanovac thaj Medvedja)


Писмо министра Милана Марковића
грађанима општина Прешево, Бујановац и Медвеђа (2011)(Писмо министра Милана Марковића грађанима општина Прешево, Бујановац и Медвеђа)

(Minister Milan Markovic’s Letter to Citizens of the Municipalities of Presevo, Bujanovac and Medvedja)

(Letër e ministrit Milan Markoviq dërguar qytetarëve të komunave Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë)

(Lil katar o ministro Milan Markovic e manušendje Preševo, Bujanovac thaj Medvedja )


Писмо министра Милана Марковића
грађанима општина Прешево, Бујановац и Медвеђа (2010)

 

(Писмо министра Милана Марковића грађанима општина Прешево, Бујановац и Медвеђа)

(Minister Milan Markovic’s Letter to Citizens of the Municipalities of Presevo, Bujanovac and Medvedja)

(Letër e ministrit Milan Markoviq dërguar qytetarëve të komunave Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë)

(Lil katar o ministro Milan Markovic e manušendje Preševo, Bujanovac thaj Medvedja)

 

homescontents