Feb 18, 2022

Promocija knjige

More...

Mar 14, 2022

Drustveni dijalog - Mart 2022.godine.

More...

Mar 22, 2022

Poseta stažista OEBS-ovog programa stručne prakse Službi Koordinacionog tela i Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društevni dijalog

More...

May 27, 2022

Razgovori o popisu - maj 2022. godine

More...

Jun 14, 2022

Naš grad,naše škole: Uzvratna poseta novosadskih-bujanovačkim školama.

More...

Jul 8, 2022

Drugi sastanak Posebne radne grupe za integraciju Albanaca - jul 2022. godine

More...

Sep 2, 2022

Podela školskog pribora i torbi - Bujanovac - Septembar 2022. godine

More...