Arhiva vesti
                   

ŽENE U BUJANOVCU: BORBA ZA RAVNOPRAVNOST

8. Mart 2022.

Bujanovac – Beograd - Položaj žena jeste poboljšan, ali njihova borba za jednak tretman u društvu naročito po pitanju zarade još uvek traje, dok je  pitanje po kojem se veoma sporo napreduje rodna ravnopravnost, zaključak je panel diskusije održane u Bujanovcu povodom 8. Marta, a u okviru projekta ALVED.

Položaj žena u lokalnoj zajednici i prepreke koje one imaju, kao i neravnopravan položaj u odnosu na muškarce, bila je tema okruglog stola održanog u prostorijama OEBS-a u organizaciji Građanskih inicijativa.

„U fokusu diskusije je položaj žena u različitim profesijama i njihovi problemi, ali i prepreke na koje nailaze obavljajući svoje poslove, bilo kao preduzetnice bilo kao domaćice ili samohrane majke, ali i kao političarke“, rekla je Tuba Avdiji, lokalna koordinatorka Građanskih inicijativa.

Osam panelistkinja, žena različitih karijernih profila, govoreći o svom profesionalnom putu i razvoju, kroz sopstvene primere ukazalo je na to da borba žena za jednak tretman u društvu, naročito po pitanju zarade ne prestaje i da je rodna ravnopravnost pitanje po kojem se veoma sporo napreduje.

„Neophodno je da žene rade na svom usavršavanju, edukaciji, da zacrtaju sebi cilj i da svakog dana rade na njegovom ostvarenju. Ne morate biti sjajne da bi ste počele, samo počnite i bićete sjajne je negde poruka za sve žene“, rekla je Aleksandra Saška Nakić, preduzetnica iz Bujanovca i jedna od učesnica panela.

Saglasne su da se kroz istoriju položaj žena u ekonomskom, socijalnom i političkom smislu poboljšao, ali da još uvek, za isti posao žene manje zarađuju od muškaraca i da ih je manje na rukovodećim pozicijama.

„Nejednakost u platama i manja mogućnost napredovanja u svim sektorima su još uvek prisutne. Kada bi se neplaćenim kućnim poslovima, staranje o deci i starijima dodala ekonomska vrednost, žena u Srbiji bi imala zaradu od 546 evra mesečno“, rekla je Suzana Antić Ristić, zastupnik Odbora za ljudska prava iz Vranja.

Panelistkinje su bile Nermine Aliji Ademi, Resmija Ramadani, Asima Ismaile, Stana Bakić, Aleksandra Nakić, Suzana Antić Ristić, Bljondina Šala i Betina Imeri, a učesnici bujanovački srednjoškolci i aktivisti civilnog sektora.

Međunarodni dan žena obeležava se širom sveta sa idejom ukidanja diskriminacije žena u društvu, ali i upućivanja apela vlastima da politika koja se vodi, više bude u skladu sa potrebama žena.

Ova aktivnost sprovodi se u okviru projekta Amplifying Local Voices for Equitable Development (ALVED) koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovode Peaceful Change initiative i People in Need u partnerstvu sa Građanskim Inicijativama, PEN – Peer Educators Network i NVO Aktiv.

Izvor: Bujanovačke, Koordinaciono telo