Arhiva vesti
                   

ZAPOŠLjAVNjE MLADIH ŽENA U IT SEKTORU

31. Juli 2015.

Predrasuda da mlade žene ne mogu da se zapošljavaju u svetu informacionih  tehnologije je bila usađena u naš mentalitet, ali se se ona sada gubi zahvaljujući novom programu YouthBuild-a „Zapošljavnje mladih žena u IT sektoru“. Zahvaljujući radu, volji i znanju, učesnice ovog  programa su uspele  da prevaziđu mnogo prepreka i  predrasuda oko uključenja mladih žena u oblast informacionih tehnologija. Obuka, koja je intezivna i koja traje osam sati, je počela prošle nedelje, a održava se u Doma Kulture u Bujanovcu. I pored visokih temperatura i intenzivne obuke, entuzijazam ovih mladih žena i volja da uče ne posustaju.

Tokom prvih 7-10 dana, uz pomoć profesionalnog predavača iz „Krojačeve skole“, učesnice obuke su savladale: Adobe Fireworks – program koji omugućava web dizajnerima brzo stvaranje prototipa veb stranica i interfejs aplikacija; HTML programski jezk koji sadrži komande za pravljenje jednog hypertekst dokumenta, koji mogu da sadrže podatke u raznim formatima: tekstove, slike, muziku i video snimke i Cascading Style Sheets ili skraćeno CSS fajl stil koji daje oblik, dimenzije i boje HTML koda. Sledeće nedelje učesnice programa će imaće predavanja o JavaScript i WordPress-u, a odmah nakon toga će početi sa praktičnim delom obuke.

U drugoj fazi programa (septembar-oktobar 2015), učesnice projekta će naučiti kako da budu nezavisne i proaktivne, a steći će i nova znanja iz oblasti lokalnog razvoja, aktivizama, uspostavljanja lokalnih partnerstva, učešća mladih u projektima, kao i o povezanosti ovih tema sa individualnim osnaživanjem mladih kroz unapređenje njihovih sposobnosti i veština, posebno onih koje se odnose na zapošlavanje ili pokretanje poslovanja.

Uključenje mladih žena u i njihov doprinos oblasti informatičkih tehnologija podrazumeva da one moraju da budu u toku sa stalnim tehnološkim promenama, da se suočavaju sa novim izazovima, kao i da ulože veliki trud i strpljene da bi postigle određene ciljeve, izjavila je Bejhane Bajrami iz Bujanovca, učesnica  programa.

Marko Đorđević, predavač iz „Krojačeve škole“, je istakao da ova inicijativa ima za cilj da podstakne i motiviše žene da izaberu IT oblast kao mogućnost za  njihovu buduću profesiju, da se ujedine i formiraju zajednicu žena koje su profesionalno uključene u  IT obalst,  kao i da motiviše ostale žene koje se još nisu odlučile ili nisu smatrale da je ova oblast  pogodna za njih.

Na kraju Programa, učesnice će dobiti sertifikate, koje će biti dokaz da su uspešno prošle obuku i koji će moći da koriste prilikom pronalaženja posla.

Projekat "“Zapošljavanje mladih devojaka u IT sektoru " sprovodi Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje " Građanske incijative ", a  finansira ga Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

Više informacije o YouthBuild-u i Građanskim Inicijativama možete naći na sledećim adresama:
:: www.youthbuildsrbija.org :: facebook.com/YouthBuildSrbija :: www.gradjanske.org :: facebook.com/GradjanskeInicijative