Arhiva vesti
                   

ZA JUŽNU I JUGOZAPADNU SRBIJU 7,5 MILIJARDI

19. Juli 2012.

Projekti za razvoj ekonomske infrastrukture, koje već dve godine finansiraju Evropska unija i Vlada Švajcarske kroz Program evropskog partnerstva sa opštinama EU PROGRES, treba da omoguće ulaganja od 7,5 miliona evra u južnu i jugozapadnu Srbiju.

Uz to, očekuje se da će na osnovu ovih projekata biti otvoreno najmanje 1.400 radnih mesta u periodu od tri do pet godina, rečeno je juče na drugom godišnjem sastanku Upravnog odbora EU PROGRES-a. Kako je rečeno na sastanku, izrada planske i tehničke dokumentacije, uz podršku EU PROGRESa, trebalo bi da bude glavni pokretač pozitivnih promena u privredi, jer to bi moglo da privuče ulaganje od dodatnih 90 miliona evra.

Predstavnici EU PROGRES-a su govorili i o velikom uticaju infrastrukturnih projekata na živote običnih ljudi: pored otvaranja radnih mesta i olakšavanja budućih ulaganja, kroz lokalne socijalno-infrastrukturne projekte, biće zbrinuto 680 dece sa liste čekanja za vrtić, i unaprediće se energetska efikasnost u školama koje obuhvataju 4.500 učenika i nastavnog osoblja. Kroz lokalne komunalne infrastrukturne projekte će se stvoriti adekvatni higijenski uslovi za 160 prodavaca poljoprivrednih i mlečnih proizvoda, dok će 3.500 domaćinstava dobiti kvalitetniju pijaću vodu. Nadalje, očekuje se da će lokalni ekološki infrastrukturni projekti unaprediti sanitarne uslove i smanjiti rizik po zdravlje za 5.000 građana koji žive u blizini neuređenih reka, kao i da će im stvoriti uštedu na računu za struju do 15 odsto.

„Vidimo da postoje problemi sa kapacitetima lokalnih samouprava, i treba da razgovaramo kako da to uzmemo u obzir kako bi svi projekti postigli uticaj koji je planiran. Hvala Kancelariji za evropske integraciji na odličnom radu u predsedavanju Upravnim odborom“, rekao je Martin Kern, šef operacija Delegacije Evropske unije u Srbiji.

Članovi Upravnog odbora na današnjem sastanku odobrili su finansijsku podršku za 29 projekata u okviru drugog kruga poziva Fonda za učešće građana, ukupne vrednosti od 248.000 evra, kao i  5 projekata za izradu planske dokumentacije,  ukupne vrednosti 180.000 evra.

U radu sastanka učestvovali su predstavnici Kancelarije Vlade Srbije za evropske integracije i relevantnih ministarstava, 25 opština koje učestvuju u realizaciji EU PROGRES-a, predstavnici razvojnih agencija i projekata, civilnog društva, donatori – predstavnici Evropske unije i Vlade Švajcarske.

EU PROGRES ima za cilj da podrži razvoj 25 opština južne i jugozapadne Srbije. Evropska unija će izdvojiti 14.1 miliona evra za realizaciju programa, Vlada Švajcarske 2.5 miliona, a Vlada Republike Srbije učestvuje sa 1.5 miliona evra.