Arhiva vesti
                   

VIVIFY IDEAS – KONKURS ZA FINANSIRANjE PROJEKATA KOJI DOPRINOSE UNAPREĐENjU ZDRAVLjA DECE

20. Septembar 2019.

Vivify Ideas   je raspisala konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata koji direktno doprinose unapređenju zdravlja dece. Konkurs je otvoren do 14. 10. 2019. Ovim konkursom će biti dodeljeno 1.200.000 dinara.

Vivify Ideas je društveno odgovorna kompanija iz Novog Sada koja se od 2013. godine uspešno bavi razvojem softvera. Određeni procenat ukupnog profita na mesečnom nivou kompanija ulaže u svoj Društveni fond kroz koji pomaže pojedincima i organizacijama u cilju unapređenja društva i sredina u kojima živimo.

Više o kompaniji možete pronaći na  https://www.vivifyideas.com/

Na konkurs mogu da apliciraju:

 • Udruženja građana
 • Neformalne grupe
 • Ustanove
 • Institucije
 • Svi oni koji imaju ideje i sposobni su da poboljšaju uslove života u sredini u kojoj žive
 • Osobe koje imaju volju i ideje kako sa komšijama i prijateljima da ostvare pozitivnu promenu

Ukoliko na konkursu bude odobren projekat neformalne grupe, potrebno je registrovati udruženje pre dodele sredstava ili oformiti parnerstvo sa formalnim udruženjem, na čiji račun će biti uplaćena sredstva.

Opšti cilj konkursa je unapređenje zdravlja dece.

Specifični ciljevi konkursa su:

 • Povećati jednakost dece u pogledu dostupnosti usluga zdravstvene zaštite
 • Poboljšati ishranu dece
 • Kreirati bezbedna, podržavajuća i nenasila okruženja za boravak dece
 • Povećati informisanost dece o zdravlju i participaciju dece u donošenje odluka o zdravlju

ŠTA VIVIFY IDEAS PODRŽAVA

 • Projekte koji se realizuju na području Srbije i i doprinose ostvarenju ciljeva konkursa;
 • Originalne, zanimljive i korisne projekte koje podstiču druge ljude da se uključe i budu aktivni članovi sredine u kojoj žive;
 • Projekte koji proističu iz potreba lokalnih zajednica i imaju uticaj na istu;
 • Projekte koji imaju jasan cilj, tok i realne troškove.

Projekti koji budu odobreni moraju biti realizovani u periodu između novembra 2019. i juna 2020.

Preporučuje se da ukupan budžet koji se traži od Vivify Ideas ne prelazi 200.000 dinara po projektu.

Konkurs će biti otvoren do 14.10.2019 godine. Komisija će biti sastavljena od članova tima Društvenog Fonda i zaposlenih u Vivify Ideas. Odluka o finansiranju će biti doneta do 15.10.2019.

Formaular za apliciranje je dostupan  na https://forms.gle/7t1zSF75odzCrP7t7

Ukoliko imate dodatnih pitanja, pošaljite i-mejl na  drustveni.fond@vivifyideas.com

Izvor: Youth.rs i Koordinaciono telo