Arhiva vesti
                   

VIDEO RELEJ CENTAR COVID-19

25. Mart 2020.

Gradska organizacija gluvih Beograda je u saradnji sa Savezom gluvih i nagluvih Srbije omogućila svim gluvim i nagluvim osobama širom Srbije dostupnost Video relej centra COVID-19 (VRC COVID-19) u toku 24 sata dnevno.

Video relej centar COVID-19 ima za cilj unapređenje položaja gluvih i nagluvih osoba u Srbiji uklanjanjem barijera u komunikaciji, pružanjem besplatnih usluga prevođenja u toku 24 sata dnevno, svakog radnog dana i subotom i nedeljom putem video linka kako bi gluvim i nagluvim osobama bio omogućen i dostupan pristup svim informacijama i merama podrške i pomoći koje se pružaju i ostalom stanovništvu za vreme vanrednog stanja.

Gluve i nagluve osobe moraju da imaju instaliranu neku od sledećih aplikacije na svojim mobilnim telefonima, tabletima, računarima kako bi koristile usluge VRC-a: Viber, IMO, WhatsApp, Facebook stranice „Prevodilačke usluge” i Skype naloga „Serviszjbeograd”.

Usluge prevođenja su dostupne na sledeći način :

  • 07:00-15:00 h – pomoću aplikacija Viber, IMO, WhatsApp (broj telefona: 063/8579106), FB stranice „Prevodilačke usluge” i putem Skajpa „Serviszjbeograd”
  • 15:00-07:00 h – preko FB stranice „Prevodilačke usluge” i putem Skajpa „Serviszjbeograd”.

Izvor: covid19.rs i Koordinaciono telo