Arhiva vesti
                   

USAID POMAŽE OPŠTINAMA U SRBIJI DA UDRUŽIVANjEM REŠE ZAJEDNIČKE PROBLEME

4. Novembar 2011.

Grad Vranje, zajedno sa opštinama Bujanovac, Preševo, i Vladičin Han, je  shvatio da  problemi nezaposlenosti, loše privrede i nedsotatka infrastrukture mogu  da se reše jedino udruživanjem snaga i resursa, kao i zajedničkim radom na ostvarivanju ciljeva. To su i realizovali pomoću novog USAID-ov Projekata za održiv lokalni razvoj.

Uz podršku USAID-a, Vranje, Bujanovac, Preševo i Vladičin Han već uspostavljaju efikasan sistem za praćenje i merenje koji će im pomoći da pronađu najbolje rešenje za preradu otpadnih voda. Grad Vranje pružiće podršku trima opštinama prilikom obrade i analize podataka.

Petogodišnji Projekat za održiv lokalni razvoj, u vrednosti od 22 miliona dolara, pokrenut je početkom 2011. godine u cilju stvaranja partnerstva lokalnih uprava, preduzeđa i  grupa građana. Ovi partneri udružuju svoje resurse i stručno znanje kako bi sarađivali na postizanju zajedničkih ciljeva, dok USAID obezbeđuje tehničku i finansijsku pomoć za projekte koje partnerstva predlože, a koji mogu da se odnose kako na velike infrastrukturne projekate, tako i na male poduhvate. USAID takođe pomaže učesnicima projekta u privlačenju fondova koji podržavaju prekograničnu saradnju, fondova EU, kao i drugih razvojnih fondova.

Kao i Vranje, gradovi Niš i Leskovac udružuju se sa susednim opštinama u cilju zaštite rečnih tokova, odlaganja čvrstog otpada, otpadnih voda i izgradnji međunarodnog aerodroma. Planiraju da stvore međunarodno tržište za razmenu poljoprivrednih proizvoda, da rade na obnovljivim izvorima energije i projektima vodovoda, kao i na promociji proizvoda i ekonomskog potencijala jugoistočne Srbije.

Tokom prethodnih deset godina, USAID je sarađivao sa preko 100 opština u Srbiji u oblasti podržavanja lokalnog ekonomskog razvoja i dobre uprave u cilju poboljšanja kvaliteta života građana. Međutim,  realizacijom Projekta za održiv lokalni razvoj  USAID je otišao korak  dalje, jer pomaže lokalnim samoupravama da se suoče sa novim izazovima razvoja i da ispune zahteve koji se odnose na pristup Evropskoj uniji i zaštitu životne sredine.