Arhiva vesti
                   

UČEŠĆE U REALIZACIJI DUBINSKIH INTERVJUA KOMS-A ZA POTREBE ISTRAŽIVANjA O POLOŽAJU I POTREBAMA MLADIH MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA

26. Oktobar 2018.

Beograd - Dubinski intervjui su deo ovogodišnjeg istraživanja Ministarstva omladine i sporta i imaju za cilj prikupljanje informacija o položaju mladih i ključnim izazovima sa kojima se oni suočavaju. Rezultati intervjua će biti prosleđeni Savetu za mlade i Radnoj grupi za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade, kako bi bili iskorišćeni za unapređenje politika i mera omladinskog sektora.

Perspektiva, znanje i iskustvo članica Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS) je ogroman resurs koji u takvim prilikama mora da se koristi. Iz tog razloga KOMS vas poziva da učestvujete u realizaciji dubinskih intervjua i pomognete mu da bolje razume položaj i potrebe mladih u Srbiji.

Molimo vas da obavestite svoje mlade, članove i članice koje rade sa mladima, omladinske radnike/ce, volontere/ke, vršnjačke edukatore/ke o ovoj mogućnosti i ohrabrite ih da uzmu učešće. Posebno se ohrabruju predstavnici/e ranjivih grupa mladih da sa KOMS-om podele svoju perspektivu i učestvuju u ovom istraživanju.

Intervjui su u trajanju od oko 45 minuta- Za sve one koji nisu iz Beograda će biti organizovani telefonski ili Skajp intervjui.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće u ovom istraživanju, molimo vas da do petka, 26. oktobra, do 15 časova, pošaljete i-mejl Miljani Pejić iz KOMS-a na miljana.pejic@koms.rs.  Potrebno je da tom prilikom pošaljete svoje ime i prezime, broj mobilnog telefona i naziv organizacije koju predstavljate. 

Već početkom sledeće nedelje će prijavljene kontaktirati istraživačka agencija kako bi se dogovorili oko termina intervjua.

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili komentar u međuvremenu pošaljite mejl na  miljana.pejic@koms.rs.

Izvor: KOMS i Koordinaciono telo