Arhiva vesti
                   

UČEŠĆE SVIH GRAĐANA I GRAĐANKI U SPREČAVANjU DALjEG ŠIRENjA COVID-19

25. Mart 2020.

U cilju suzbijanja oboljenja koje je izazvano novim korona virusom COVID-19, Vlada Republike Srbije usvojila je niz mera za sprečavanje daljeg širenja infekcije i umanjenja štetnih posledica novog virusa po građane i građanke. Istovremeno, odgovornim ponašanjem i adekvatnom zaštitom sebe i drugih, svaki građanin i građanka mogu u velikoj meri da doprinesu smanjenju daljeg širenja virusa.

Pozivamo sve građane i građanke da se ponašaju u skladu sa uvedenim merama kako bi zaštitili svoje zdravlje i zdravlje svoje porodice.

Od presudnog značaja je održavanje higijene, temeljno pranje ruku, pokrivanje usta i nosa savijenim laktom ili maramicom usled kašlja ili kijanja, kao i izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta. Posebno je važno socijalno distanciranje, izbegavanje gužvi i smanjenje kontakata sa drugima na minimum, što se posebno odnosi na starija lica.

Ministarstvo zdravlja na posebnoj internet stranici covid19.rs pruža osnovne informacije o virusu COVID-19. Na ovoj stranici možete naći informacije o tome kako da se zaštitite, koje telefone možete da pozovete u slučaju da su vam potrebne informacije epidemiološke službe ili sumnjate da ste zaraženi, kako da se ponašate ako ste bili u kontaktu sa zaraženom osobom ili ste skoro došli iz zemlje zahvaćene virusom, kao i više informacija o samom virusu i njegovim simptomima.

Delujmo preventivno i solidarno i budimo odgovorni  prema sebi i drugima!

Izvor: Ministarstvo zdravlja i Koordinaciono telo