Arhiva vesti
                   

U VRANjU PREDSTAVLjENA METODOLOGIJA „ROMACTED” PROJEKTA

18. Juli 2018.

Vranje – Grad Vranje je jedan od 11 gradova u Srbiji u kojima se sprovodi Romacted program uz podršku Evropske unije, Saveta Evrope i Vlade Republike Srbije.

Tim podovom je u Vranju održan sastanak na kojem je predstavljena metodologija ovog projekta.

,,Lokalna samouprava je otvorena za svaki vid saradnje i naš prioritet je da partnerski odnos sa romskom nacionalnom zajednicom podignemo na viši nivo", rekao je u svom obraćanju gradski većnik Dejan Ivanović.

Na skupu su govorili i facilitatori projekta Tereza Šainović i Dejan Bajramović.

Ciljevi ovog projekta su jačanje političke volje i podrška lokalnom razvoju kroz izgradnju kapaciteta lokalnih vlasti i efikasnog učešća Roma u lokalnim planovima i projektima, zatim osnaživanje romske zajednice, kako na individualnom, tako i na koletivnom nivou, i jačanje posvećenosti institucija i njihovih kapaciteta na inkluziji Roma i Romkinja.

Izvor: Vranjske i Koordinaciono telo