Arhiva vesti
                   

U JABLANIČKOM OKRUGU SE GODIŠNjE ILEGALNO POSEČE VIŠE OD 1.000 KUBIKA DRVA

17. Juli 2018.

Leskovac, Medveđa - Bespravna seča šuma je veliki problem u skoro svim zemljama na svetu. Osim malih kazni koje su predviđene za šumokradice u Srbiji, problem je i što ljudi nisu svesni posledica koje nastaju neselektivnom i potpunom sečom.

Zoran Momić, direktor šumskog gazdinstva u Leskovcu, kaže da se na teritoriji Jablaničkog okruga godišnje nelegalno poseče između 1.000 i 1.200 kubika drva, što je, osim velikih finansijskih gubitaka, veoma loše za životnu sredinu.

Državne šume nad kojima gazduju, kaže Momić, prostiru se na 41.000 hektara, a krađe su češće u predelima koji su bliži saobraćajnicama.

Na teritoriji Jablaničkog okruga, privatne šume, koje su takođe meta šumokradica, se prostiru na površini od oko 105.000 hektara.  Zabrinjavajuće je, kaže Momić, što se u tim predelima češće rade „čiste seče,” odnosno totalno ogoljavanje koje je izuzetno štetno za životnu sredinu.

Gazdovanje, a samim tim i čuvanje i zaštita šuma u Jablaničkom okrugu, kaže Momić, se vrši preko 6 šumskih uprava – Vučje, Predejane, Vlasotince, Crna Trava, Medveđa i Lebane Na toj teritoriji radi 35 reonskih šumara, koji bar jednom u 10 dana obilaze teren.

Momić smatra da bi veći broj ljudi, kao i bolja oprema i mehanizacija, omogućili veći stepen kontrole, što bi rezultiralo smanjenjem bespravnih seča.

Iako šumari prate situaciju, tereni su veliki, te uvek, kaže, postoji mogućnost da se u nekom delu ilegalno seče šuma. Ono što takođe ne valja je što ljudi nisu informisani o posledicama koje njihov nemar ima na životnu sredinu.

Pored nedovoljne svesti ljudi, kaže Momić, problem je što su kazne za one za koje se dokaže da su bespravno sekli šumu simbolične, od uslovnih, pa do oko 30.000 dinara.

Potrebna je, kaže, konkretnija restriktivna politika koja bi dala bolje rezultate.

Izvor: Južne vesti i Koordinaciono telo