Arhiva vesti
                   

U BUJANOVCU POČELO PRIJAVLjIVANjE ZA POMOĆ U KUPOVINI KUĆE

16. Mart 2022.

Bujanovac – Beograd -  Za državne subvencije za kupovinu kuće ili stana po osnovu rođenja deteta građani mogu da konkurišu u Opštini Bujanovac.

Pravo na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu kuće ili stana po osnovu rođenja deteta, može ostvariti majka za dete rođeno 1. januara 2022. godine i kasnije, a izuzetno u slučaju smrti majke deteta, pravo može ostvariti i otac deteta.

Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom i Uredbom o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta, propisani su i posebni uslovi i kriterijumi za ostvarivanje prava mladih bračnih parova na novčana sredstva.

Zahtev se može predati svakog radnog dana od 10 do 14 časova u Opštinskoj upravi Bujanovac, u kancelariji broj 307.

Spisak potrebne dokumentacije koja se prilaže uz zahtev možete videti na sajtu opštine Bujanovac.

Izvor: Bujanovačke, Koordinaciono telo