Arhiva vesti
                   

TRIBINA O RIZICIMA MIGRANATA OD TRGOVINE LjUDIMA

27. Juli 2015.

Vranje, Preševo, Bujanovac – Odbor za ljudska pra iz Vranja održao je u Preševu tribinu „Rizici  migranata  od  trgovine  ljudima  na putu u Evropsku uniju, sa osvrtom na situacija na jugu Srbije”.

Cilj tribine je bio da u okviru obeležavanja 30. Jula, koji je svetski dan borbe protiv trgovine ljudima, skrene pažnju javnosti i informiše nadležne lokalne institucije, NGO i građane na povećanu opasnost od trgovine ljudima, kršenje osnovnih ljudskih prava i rizike kojima je izloženo na hiljade izbeglica koje beže od oružanih sukoba, nasilja i od siromaštva.

Na tribini su učestvovali:  Nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima, AT Mreža, NGO Atina, NGO Grupa 484, NGO Astra, Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima, Crveni krst, Komesarijat za izbeglice i migracije RS i Odbor za ljudska prava iz Bujanovca i Preševa.

Istog dana pokrenuta je i akcija prikupljanja urgentne pomoći   za žene i decu migrante  u Kolektivnom centru za prihvat migranata u naselju Železnička stanica u Preševu .

Na ovaj način svi partneri i učesnici su obeležili 30. jul – Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima.

Tribina je bila namenjena lokalnim mrežama za suzbijanje i borbu protiv trgovine ljudima, a ona uključuje: NGO, policiju, zdravstvo, obrazovanje, pravosuđe, tužilaštvo, lokalne samouprave, centre za socijalni rad, medije u Preševu, Bujanovcu i Vranju, kao i širu javnosti.

Izvor: Jugmedia i Koordinaciono telo