Arhiva vesti
                   

TRI I PO MILIONA EVRA ZA INFRASTRUKTURNE PROJEKTE NA JUGOISTOKU I JUGOZAPADU SRBIJE

17. April 2015.

U toku je poziv za podnošenje sažetih predloga projekata lokalne infrastrukture u 34 opštine na jugoistoku i jugozapadu Srbije, koje uključuju i opštine Preševo, Bujanovac i Medveđu, a za koje je Evropska unija izdvojila 3,5 miliona evra. Selekcija i ugovaranje projekata će biti obavljena preko Sektora za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije pri Ministarstvu finansija Vlade Republike Srbije (CFCU), a u okviru programa Evropski PROGRES. Poziv je otvoren do 28. aprila 2015. godine.

U okviru ukupne sume od 3,5 miliona evra, biće finansirani projekti koji doprinose poboljšanju životnih uslova i oni koji doprinose ekonomskom razvoju.

U prvu kategoriju spadaju projekti socijalne infrastrukture, kao što su izgradnja ili obnova škola, predškolskih ustanova, sportskih objekata, projekti koji doprinose poboljšanju životnih uslova ranjivih grupa, uključujući i Rome, i projekti komunalne infrastrukture, kao što su vodovodi i kanalizacioni sistemi, projekti koji doprinose poboljšanju upravljanja otpadom, smanjenju zagađenosti i poboljšanju energetske efikasnosti. Vrednost pojedinačnih projekata u ovoj kategoriji će se kretati u rasponu 100.000-200.000 evra sa obaveznim kofinansiranjem od strane opština u iznosu od 10-49%.

U drugu kategoriju spadaju projekti čija će pojedinačna vrednost biti 100.000-300.000 evra, sa dodatnim kofinansiranjem 10-49% od strane opština, a koji doprinose ekonomskom razvoju, privlačenju novih investicija, unapređenju infrastrukture na braunfild lokacijama, komunalnom opremanju grinfild lokacija i poboljšanju infrastrukture u postojećim industrijskim zonama.

Podnosioci projekata mogu biti 34 opštine na jugoistoku i jugozapadu Srbije koje učestvuju u realizaciji programa Evropski PROGRES, a mogu ih pripremiti i u partnerstvu sa drugim opštinama, javno-komunalnim preduzećima, organizacijama građanskog društva ili drugim lokalnim, regionalnim i državnim institucijama koje su navedene u Smernicama za podnosioce projekata. Opštine mogu dostaviti najviše dva predloga projekta, a svaka opština individualno može dobiti sredstva za maksimalno jedan projekat u okviru ovog javnog poziva. U slučajevima gde je neka opština navedena kao koaplikant na projektu, ona može da potpiše maksimalno do dva ugovora. Detaljnije informacije su dostupne na vebsajtu CFCU http://www.cfcu.gov.rs/tenderi.php.

Kako bi približio uslove konkursa i načina prijave Evropski PROGRES je u periodu 31. mart-2. april za sve zainteresovane opštine održao info sesije u Novom Pazaru, Prokuplju i Vladičinom Hanu.

Cilj ovog konkursa je doprinos poboljšanju kvaliteta života građana i stvaranju okruženja podsticajnog za održivi ekonomski razvoj u jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji. Finansijska podrška će biti dodeljena samo najboljim projektima i zbog toga je važno da opštine pripreme kvalitetne predloge projekata.

Izvor: Evropski PROGRES i Koordinaciono telo