Arhiva vesti
                   

TRENING ZA SUOČAVANjE SA NASILjEM I DISKRIMINACIJOM PREMA LGBTI OSOBAMA – KAKO MOŽEMO VIŠE DA URADIMO ZAJEDNO?

12. Novembar 2019.

Udruženje „Egal” vas poziva na trodnevnu radionicu koja će se održati u Nišu od 19. do 21. novembra, kao i u Novom Sadu od 26. do .28. novembra 2019. godine.

Radionica je namenjena članovima organizacija civilnog društva, neformalnih grupa i aktivistima koji se bave pitanjima ljudskih prava, zaštitom osoba koje su imale iskustva nasilja i diskriminacije, sistemima podrške i saradnjom sa institucijama u vezi sa ovim pitanjima iz cele Srbije. Program rada će biti prilagođen različitim nivoima znanja, interesovanjima, ciljnim grupama sa kojima radite.

Tokom ova tri dana, koristeći akcione i interaktivne tehnike, zajednički će se raditi na uočavanju realnih problema kada su u pitanju ljudska prava i zaštita od nasilja i diskriminacije, sa akcentom na LGBTI zajednicu, razgovaraće se o postojećim mehanizmima podrške na nacionalnom i lokalnom nivou, kao i o nedostatku istih I načinima na koje svako može da doprinese i pomogne u takvim situacijama.

Organizator treninga pokriva sve troškove puta i smeštaja.

Ukoliko ste zainteresovani da učestvujete, molimo vas da pošaljete imejl na egalnvo@gmail.com, najkasnije do srede, 13. novembra (za Niš), odnosno 19. novembra (za Novi Sad). Imejl treba da sadrži: ime i prezime, ime organizacije/neformalne grupe iz koje dolazite, mesto, kao i kratko obrazloženje zbog čega želite da učestvujete u ovoj radionici. Broj mesta je ograničen.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, molimo vas da se javite na broj telefona 0616891596 ili da pošaljete i-mejl na egalnvo@gmail.com.

Agenda za trening u Nišu je dostupna na https://rc.gradjanske.org/wp-content/uploads/2019/11/Civilno-drušvo-19.-21.-Niš.pdf , a za trening u Novom Sadu na  https://rc.gradjanske.org/wp-content/uploads/2019/11/Civilno-drušvo-26.-28.-Novi-Sad.pdf .

Izvor: NVO „Egal“ i Koordinaciono telo