Arhiva vesti
                   

TEHNIČKO POBOLjŠANjE VOĐENjA JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA U BUJANOVCU I PREŠEVU

21. Februar 2014.

Pomoćnik ministra pravde i državne uprave Igor Todoroski i načelnik odeljenja za pravne poslove i podršku internom poslovanju Marina Dražić posetili su  opštinu Preševo i opštinu Bujanovac, gde su sa predsednicima opština razgovarali o funkcionisanju jedinstvenog biračkog spiska, a u cilju efikasnijeg obezbeđivanja biračkog prava.

Sastancima su, pored predsednika opština, prisustvovali i načelnici opštinskih uprava zaduženi za organizaciju posla vazanog za unos podataka i održavanje jedinstvenog biračkog spiska. Dogovoreno je da se u narednim danima intenzivira saradnja ovih opštinskih uprava sa tamošnjim matičnim službama, u cilju provere tehničke ispravnosti podataka o građanima upisanim u birački spisak.

„Opštine Preševo i Bujanovac su do sada značajno unapredile kvalitet podataka o biračima, ali je neophodno da se u narednom periodu ovo obezbedi za sve građane koji su upisani u jedinstvaeni birački spisak“, istakao je pomoćnik ministra pravde i državne uprave Igor Todoroski, Sektora za elektronsku upravu.

Predsednik opštine Preševo, Ragmi Mustafa i predsednik opštine Bujanova, Nagip Arifi pokazali su zainetersovanost i spremnost da, kao i do sada, rade na poboljšanju kvaliteta podataka u jedinstvenom biračkom spisku.

Sastanci su održani radi ispunjavanja preporuka Koordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa i predstavnika OEBS-a u Srbiji da se u ovim opštinama tehnički deo vođenja jedinstvog biračkog spiska poboljša u skladu sa zakonom, kako bi pripadnicima nacionalnih manjina bilo olakšano ispunjenje biračkog prava.

Izvor: Koordinaciono telo