Arhiva vesti
                   

STUDIJSKA POSETA CENTRU ZA OSNOVNU POLICIJSKU OBUKU

26. Oktobar 2012.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je zaduženo za objavljivanje konkursa za prijem novih kandidata i kandidatkinja u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici.

Prijavni formular za kandidate i kandidatkinje za studijsku posetu COPO

Formulari për pjesëmarrje në vizitën studimore në Qendrën për Trajnime Bazë të Policisë

Application form for male and female candidates for a study visit to the BPTC