Arhiva vesti
                   

STAŽISTI POSETILI KANCELARIJU ZAŠTITNIKA GRAĐANA

17. Januar 2012.

Deset stažista i stažistkinja koji su deo Programa stažiranja u ustanovama Republike Srbije 12. januara  posetili su kancelariju Zaštitnika građana i razgovarali sa zamenikom zaštitnika Goranom Bašićem.  Imajući u vidu da su otvorene kancelarije u Novom Pazaru,  Preševu, Bujanovcu i Medveđi, iz kojih dolazi deo stažista, bilo je naročito važno da ovi mladi ljudi saznaju koje su aktivnosti  Zaštitnika građana, ali  i problemi na koje nailazi radeći u ovim opštinama.

Tokom razgovora sa Goranom Bašićem stažiste je zanimalo na koji način ova kancelarija rešava pitanja žalbi na jugu Srbije, kakve su prirode problemi na koje se građani  žale, koliki broj žalbi stiže iz opština sa juga Srbije, na koji način reaguje kancelarija  Zaštitnika građana kada se utvrdi da se ne primenjuju usvojeni lokalni akcionalni planovi i brojna druga pitanja.

U ime grupe obratila se Anita Cekić, stažistkinja u Ministarstvu kulture,informisanja i informacionog društva koja se zahvalila Goranu Bašiću za vreme koje je posvetio stažistima.

Program stažiranja implementira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava državnu upravu i lokalnu samoupravu. Deset stažista će od novembra 2011 do aprila 2012 izgraditi svoje kapacitete i steći uvid u rad državnih organa provodeći svoje vreme u Koordinacionom telu Vlade Republike Srbije za opštine Preševo,Bujanovac i Medveđe, Upravi za ljudska i manjinska prava  Ministarstvu kulture i Ministarstvu prosvete i nauke. Program stažiranja podržala je Britanska ambasada, a realizuje se u partnerstvu sa misijom OEBS u Republici Srbiji.