Arhiva vesti
                   

Stažiste pri lokalnim samoupravama u jugozapadnoj Srbiji i učesnike Programa stručne prakse obučavale Služba za Upravljanje kadrovima i Nacionalna agencija za javnu upravu

25. Mart 2022.

Beograd -Misija OEBS-a u Srbiji, u saradnji sa državnim institucijama i lokalnim samoupravama iz jugozapadne Srbije realizuje dva programa usavršavanja i stručne prakse za mlade.  Učesnici ovih Programa, njih 16,  prisustvovali su predavanjima u organizaciji Službe za upravljanje kadrovima i Nacionalne akademije za javnu upravu.

Stažisti su se tom prilikom upoznali sa radom SUK-a i NAJU, prikupili informacije o daljem usavršavanju i mogućnostima zapošljavanja u organima državne uprave.

Agencija za sprečavanje korupcije im je organizovala obuku na temu „Etika i integritet državnih službenika“ a  nakon toga stažisti su prisustvovali i obuci na temu Projektnog planiranja. 

 

Ove obuke su pružile priliku mladima na stručnom usavršavanju da se bolje upoznaju sa etičkim principima, razumevanjem propisa i nauče šta je prihvatljivo ponašanje u organima javne vlasti. Istovremeno, stažisti su vežbali  reagovanje u rizičnim situacijama i situacijama etičkih dilema.

Učesnici Programa stručne prakse su se na drugoj obuci upoznali sa projektnim planiranjem, kreiranjem projektnih ideja, sprovođenjem aktivnosti, planiranjem resursa i troškova, kao i monitoringom i evaluacijom projekata.

Izvor: Koordinaciono telo