Arhiva vesti
                   

SRPSKO-ALBANSKI PRAVNI LEKSIKON

30. Mart 2011.

Na Pravnom fakultetu u Nišu u utorak 29. marta održana je promocija srpsko-albanskog Pravnog leksikona. Zahvaljujući leksikonu biće unapređen kvalitet izvođenja nastave na Pravnom fakultetu u Medveđi, a ovo štivo je i značajna pomoć u radu i sudijama i tužiocima iz sudskih jedinica, tužilaštava i prejkršajnih sudova iz Bujanovca i Preševa.

Predsednik Koordinacionog tela ministar Milan Marković ocenio je da će Pravni leksikon unaprediti praksu i značajno doprineti rešavanju problema obrazovanja.

Marković je podsetio da su u opštini Medveđa otvorena odeljenja Ekonomskog i Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu i da se na ovim fakultetima nastava  održava na srpskom jeziku. Za studente iz albanske zajednice Koordinaciono telo je obezbedilo simultani prevod i udžbenike na maternjem jeziku.

Ministar Marković zahvalio je ministarki pravde Snežani Malović na zalaganju za učešće pripadnika albanske zajednice u srpskom pravnom sistemu i izrazio očekivanje da će njihovo napredovanje biti samo pitanje struke, a ne politike.   
 
Ministarka pravde Snežana Malović  očekuje da će leksikon doprineti boljem razumevanju pripadnika dve zajednice. „Dugi niz godina dolazilo je do razdvajanja dva naroda, a jedan od razloga je i nepoznavanje jezika. Zato će ovaj Pravni leksikon doprineti boljem razumevanju, a njegova primena u praksi omogućiti efikasniju pravnu zaštitu i lakši pristup pravdi“, izjavila je ministarka pravde.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti i glavna urednica Pravnog leksikona Nevenka Petrušić rekla je da očekuje da dvojezični leksikon pomogne srpskim i albanskim studentima da nađu zajednički jezik, ocenjujući da se sa stranica leksikona upućuje „poruka o izgradnji demokratskog i tolerantnog društva“.

Izradu Pravnog leksikona finansiralo je Koordinaciono telo Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa.