Arhiva vesti
                   

SAVETNIK POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI DEŽURA U BUJANOVCU

27. Februar 2014.

Bujanovac - U prostorijama Kancelarije Službe besplatne pravne pomoći u Bujanovcu, Karađorđa Petrovića 115, i II sprat, 18. marta 2014. godine dežuraće savetnik pri instituciji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Građani će biti u mogućnosti da se obrate sa konkretnim pitanjima i pritužbama koje se odnose na diskriminaciju, ali i da se bolje informišu o ulozi i nadležnostima Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Zadaci ovog državnog organa su sprečavanje svih vidova, oblika i slučajeva diskriminacije, zaštita ravnopravnosti fizičkih i pravnih lica u svim oblastima društvenih odnosa, nadzor nad primenom propisa o zabrani diskriminacije, kao i unapređivanje ostvarivanja i zaštite ravnopravnosti.

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti ovlašćen je da sprovodi postupak po pritužbama u slučajevima diskriminacije osoba ili grupe osoba koje povezuje isto lično svojstvo.

Poverenik je nadležan da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom  utvrđene mere.

Služba besplatne pravne pomoći (Služba BPP) formirana je 5. decembra 2012. godine u okviru projekta „Besplatna pravna pomoć na jugu Srbije“, koga sprovode Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija), u saradnji sa Opštinom Bujanovac i Advokatskom komorom Niša, a uz podršku ambasade Velike Britanije u Beogradu.

Kroz saradnju sa institucijom Poverenika za zaštitu diskriminacije, projekat nastoji da dodatno doprinose unapređenju pristupa pravdi za građane Bujanovca, Preševa i okoline, kao i izgradnji poverenja i integraciji različitih etničkih grupa u društveni život na jugu Srbije.

Izvor: Jugpres i Koordinaciono telo