Arhiva vesti
                   

Saradnjom do napretka juga Srbije

13. Novembar 2008.

Sporazum o saradnji u domenu lokalnog ekonomskog razvoja na jugu Srbije potpisali Koordinaciono telo za jug Srbije, predstavnici opština Bujanovac, Preševo i Medveđa i USAID

Trojni sporazum ima za cilj izgradnju kapaciteta opština Bujanovac, Preševo i Medveđa za pripremanje kapitalnih projekata i pronalaženje finansijskih sredstava za njihovo izvođenje, rekao je direktor USAID-a za Srbiju Majkl Harvi.

Majkl Harvi je potpisao Sporazum zajedno sa direktorom Koordinacionog tela za jug Srbije Nenadom Đurđevićem i predsednicima opština Preševo, Bujanovac i Medveđa - Naderom Sadiku, Šaipom Kamberijem i Slobodanom Draškovićem.

Nenad Đurđević je rekao da je Vlada Republike Srbije, od formiranja Koordinacionog tela do danas, uložila 64 miliona evra u razvoj ove tri opštine, i to uglavnom u infrastrukturne projekte, a da su sadašnji prioriteti Koordinacionog tela obrazovanje i privreda, kao i da će ove godine u Medveđi biti otvoren Ekonomski i Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, a da će se sledeće godine mladima u Bujanovcu i Preševu pružiti šansa da studiraju na svom maternjem jeziku, čime će privatni sektor i lokalna samouprava dobiti nove kadrove spremne da pomognu brzom ekonomskom razvitku ovih opština. U vezi sa razvojem privrede u regiji, g-din Đurđević je rekao da je Koordinacionom telu bilo važno da se ove tri opštine uključe u USAID-ov Program za ekonomski razvoj opština, kao i da je Koordinaciono telo lobiralo za to mesecima.

"USAID će sarađivati direktno sa opštinama i pomoći im da prepoznaju i izrade kapitalne projekte važne za njih, kako bi konkurisali za dobijanje sredstava i iz fondova Evropske unije i iz fondova Srbije", najavio je Harvi.

Dobra pozicija regiona

Direktor USAID-a je naglasio da "treba iskoristiti savršenu poziciju pored Koridora 10, koji povezuje jugoistočnu Evropu", kao i da je potpisivanje trojnog sporazuma "garancija da je budućnost regiona svetla".

"USAID je u protekle tri godine u opštine Bujanovac, Preševo i Medveđa u više od 300 projekata uložio oko 22 miliona dolara namenjenih uglavnom izgradnji infrastrukture, kao i pomoći malim i srednjim preduzećima", rekao je Harvi.

Predsednik opštine Bujanovac Šaip Kamberi, u čijoj je opštini otvorena prva Kancelarija za ekonomski razvoj, rekao je da će "naredni korak opštine, biti fromiranje privrednog saveta koji će odrediti prioritete daljeg ekonomskog razvoja".

Predsednik opštine Medveđa Slobodan Drašković je rekao da je veoma bitno da Medveđa dobije "deo kolača od MEGA projekta.", dok je predsednik opštine Preševo, Nader Sadiku, rekao da je veoma zadovoljan potpisanim sporazumom i da očekuje da će Preševo biti u povoljnijem položaju u pogledu konkurisanja za razne projekte. Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, biće otvorene i u opštinama Preševo i Medveđa