Arhiva vesti
                   

SARADNjA NA ČETIRI FRONTA

25. Mart 2008.

SARADNjA NA ČETIRI FRONTA - U LEBANU O REFORMI SOCIJALNE ZAŠTITE I STRATEGIJI U NAJSIROMAŠNIJIM SREDINAMA
Neophodno usaglašeno delovanje obrazovanja, zdravstva, pravosuđa i policije
LEBANE - Stalna konferencija gradova i opština Srbije, uz donatore iz Kraljevine Norveške, pomaže siromašnim opštinama da što pre urade strategiju socijalne zaštite u cilju smanjenja rizika od siromaštva najugroženijih grupa. Izrada ove strategije je zakonska obaveza jer mnoge nadležnosti iz oblasti socijalne zaštite prelaze na lokalne samouprave. U Lebanu je organizovan sastanak sa predstavnicima četiri opštine, pored Lebana i Leskovca, Bojnika i Medveđe, na kome je Gordana Matković, savetnik predsednika Srbije, posebno ukazala na potrebu "međusektorske saradnje".
- Reforma socijalne zaštite zasnovana je na principu da usluge treba da odgovaraju potrebama korisnika, a ne potrebama sistema. Ako nam je to polazna osnova, jasno je da usluge zadiru u nadležnost različitih institucija, tako da se one ne mogu ostvariti samo u sistemu socijalne zaštite, već zahtevaju usaglašeno delovanje obrazovanja, zdravstva, pravosuđa i policije - istakla je Gordana Matković i navela primer uzročno-posledične veze zdravstva i siromaštva. - Zdravlje je uslov da osoba bude radno sposobna, a zaposlenje je osnova za izlazak iz siromaštva.
Iako u Srbiji ne postoje podaci o zdravstvenom stanju prema socijalno-ekonomskom položaju, istraživanja iz drugih zemalja pokazuju veću verovatnoću zdravstvenih problema u siromašnim porodicama. Dr Mića Stanković, predsednik opštine Lebane, istakao je da je na jugu Srbije mnogo nasleđenih problema u oblasti socijalne zaštite. Snežana Milojković, direktorka leskovačkog Centra za socijalni rad, ukazala je da su još 2004. godine pokrenuli program Prihvatilišta za žene i decu, žrtve porodičnog nasilja, ali da su još podstanari.

ODGOVORNOST
SASTANKU su prisustvovali i predstavnici pravosuđa i policije, jer je istaknut njihov značaj u kontekstu porodičnog nasilja i maloletničke delinkvencije.