Arhiva vesti
                   

SAOPŠTENjE ZA MEDIJE - 29.11.2013.

29. Novembar 2013.

Vlada Republike Srbije primila je pismo sa zahtevima Albanskih političkih lidera i na njega će u predviđenom roku biti odgovoreno. U pismu nisu izneti nikakvi novi detalji pa zato ne možemo da komentarišemo način na koji politički lideri Albanaca komuniciraju sa državnim organima i najvišim državnim zvaničnicima. Svi zahtevi albanskih lidera nalaze se u Izveštaju Vlade od 7. tačaka koji je usvojen  04. juna ove godine i Vlada je samim tim garant da će se o njima razgovarati i dogovorati poštujući isključivo i jedino Ustav, zakone i međunarodne konvencije. Ni više ni manje.

Albanski politički lideri u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa  bi trebalo da nastave razgovorima i pozivam ih da to i učine kako ne bi trpeli građani i kako ne bi gubili dragoceno vreme.

Siguran sam da oni veoma dobro znaju pravni poredak ove zemlje, kao i da je država krajnje kooperativna, sprtpljiva i saradljiva. Smatram da ne bi trebalo to poverenje stavljati na „kocku“.

Mi smo u Vladi Srbije čvrsto opredeljeni da istrajemo na putu poštovanja Ustava, zakona i međunarodnih konvencija o pravima nacionalnih manjina. Rešenja se ne nalaze u selektivnom pristupu ispunjavanja zahteva jedne strane ne uvažavajući mogućnosti i ograničenja druge strane.  Albanski lideri iz ovih opština moraju da znaju da zakone nije  moguće selektivno primenjivati, jer se na taj način degardira pravni sistem što ostavlja ozbiljne posledice po sve nas. Dobra volja i želja da se reše problemi ove nacionalne manjine jesu naš cilj i mislim da bi i druga strana trebalo da pokaže koliko je odgovorna prema državi koja ulaže napor da reši pitanja koja su sami albanski lideri pred nas stavili kao prioritete. Građani ovih opština moraju da znaju da su Koordinacionom telu Vlade Republike Srbije oni najveća briga. A takođe, albanski lideri verujem da znaju da čelni ljudi Vlade Srbije i ja nećemo nasedati na ovakve provokacije.

 Ukoliko nečiji interes prevazilazi interese ljudi u ovim opštinama onda mora da snosi odgovornost  i da bude svestan činjenice da će pravni sistem ove zemlje sankcionisati takvo ponašanje. Ovo je suštinski unutrašnje pitanje Srbije i sva rešenja se nalaze u Ustavu, zakonima i međunarodnim konvecijama o nacionalnim manjinama, koje je potrebno samo poštovati. 

Još jednom pozivam političke lidere Albanaca da se okrenu razgovorima i reševanju problema građana u ove tri opštine. Od nas i sada imaju pruženu ruku.

Predsednik Koordinacionog tela
Prof. Dr. Zoran Stanković

U Beogradu, 29.11.2013. godine