Arhiva vesti
                   

SAOPŠTENjE ZA MEDIJE - 27.12.2012.

27. Decembar 2012.

Koordinaciono telo Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa saopštava da je u našoj javnosti podignuta nepotrebna tenzija zapaljivim, pretećim izjavama bivših pripadnika rasformirane „Oslobodilačke vojske PBM“.

U prilog tome govori i činjenica da je zapaljiva izjava preneta putem samo jednog sajta, ali i da su svi albanski mediji na jugu Srbije odbili da objave ovu vest smatrajući je štetnom za ljude koji žive na ovom prostoru.

Problem vezan za podizanje spomenika rešava se kroz nadležne institucije Republike Srbije, a ne putem medija.

Zakoni ove države istu su za sve građane i moraju ih svi poštovati.

Naša obaveza je da omogućimo građanima na ovom prostoru da slobodno žive i rade, da zarade i omoguće sebi i svojoj porodici bolji život, da reše egzistencijalne i socijalne probleme, da ostvare ljudska i manjinska prava u čemu država Srbija čini veliki napor, bez obzira na tešku ekonomsku situaciju.