Arhiva vesti
                   

SAOPŠTENjE SA SEDNICE UŽEG SASTAVA PREDSEDNIŠTVA KOORDINACIONOG TELA - 19. oktobar 2009.

19. Oktobar 2009.

Na vanrednoj sednici užeg sastava predsedništva Koordinacionog tela dogovoreno je da u narednom periodu budu formirane preostale radne grupe, kako je definisano Sporazumom o principima rekonstrukcije Koordinacionog tela. U naredne dve nedelje, pored Radne grupe za obrazovanje, kulturu, informisanje, sport i omladinu koja uspešno funkcioniše, biće formirane radne grupe za privredu i infrastrukturni razvoj, političke integracije, bezbednost i pravosuđe, jačanje kapaciteta lokalnih samouprava i zdravstvo i socijalnu politiku.

Cilj formiranja svih radnih grupa jeste povećanje efikasnosti u radu Koordinacionog tela. Zadatak radnih grupa je da, u okviru definisanih prioriteta, pripremaju odluke, planove i operativne programe, koje verifikuje Predsedništvo Koordinacionog tela. Radne grupe čini 12 članova, 3 iz resornih ministrastva, dok svaka lokalna samouprava imenuje po 3 člana.

Na sastanku je dogovoreno da će predsedništvo Koordinaciong tela odrediti smernice i imenovati članove komisije za svaki konkurs o rapodeli sredstva iz budžeta Koordinacionog tela. U komisijama će ubuduće biti i članovi iz lokalnih samouprava iz Preševa, Bujanovca i Medveđe.

Predsedništvo je usvojilo stav da se iniciraju sastanci sa predstavnicima resornih ministarstva u cilju rešavanja konkretnih problema u različitim oblastima.