Arhiva vesti
                   

RASPISAN KONKURS ZA DESETU GENERACIJU NA PROGRAMU „PODELI SVOJE ZNANjE“ (ROK: 30. NOVEMBAR 2019)

8. Novembar 2019.

Raspisan je konkurs za jubilarnu 10. generaciju mentorina u okviru programa „Podeli svoje znanje”, koji zajednički sprovode Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, Erste banka, Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju i Evropski pokret u Srbiji.

Pozivaju se mlade žene koje imaju minimum šest meseci relevantnog profesionalnog angažmana (volontiranje, stažiranje, radni odnos, itd.) sa teritorije Republike Srbije da se prijave. Posebnu podršku program pruža mladim preduzetnicama u poljoprivredi i Romkinjama.

Program „Podeli svoje znanje“je jedinstven program koji otvara mogućnost za lični i profesionalni razvoj žena. Zasnovan je na konceptu mentorstva, a usmeren je upravo na izgradnju međusobne podrške žena, kroz deljenje znanja, iskustava, jačanje solidarnosti, promociju dobrih uzora, umrežavanje i osnaživanje žena.

Cilj programa „Podeli svoje znanje” je profesionalno i lično osnaživanje žena u našem društvu, kroz razmenu iskustava i znanja. Vođen je idejom da uspešne i stručne žene, liderke iz različitih profesija, podele svoja znanja i iskustva sa mladim ženama sličnih interesovanja kako bi doprinele stvaranju prilika za mlade žene za unapređenje svog puta u karijeri, sa namerom da postignu pozitivan pomak i postave zdrave osnove za buduću dugoročnu saradnju.

Kroz učestvovanje u programu mentorstva kandidatkinje dobijaju priliku da savladaju značajne veštine umrežavanja, da upotrebe iskustava koja već imaju i steknu nova, da dobiju savete kako da dalje razvijaju svoju karijeru, da dobiju savete kako da se zaposle ili promene posao, da uče o mogućnostima daljeg usavršavanja i mogućnostima međunarodnih razmena, da dobiju korisne savete u vezi sa apliciranjem na konkurse, usavršavanja i slično.

Program će se realizovati u periodu od januara do novembra 2020. godine. Za to vreme, mentorka i odabrana mentorina će biti u kontaktu, razmenjivaće iskustva i povremeno se sastajati. Planirano je organizovanje dva okrugla stola gde će sve učesnice programa razmenjivati mišljenja i iskustva i razgovarati na različite teme, tri radionice koje će za cilj imati dodatno osnaživanje i dve javne debate koje će biti organizovane van Beograda. Događaji će biti organizovani svake poslednje subote u mesecu, osim u martu (7. mart 2020) i julu.

Mentorine će biti uparene sa mentorkama u skladu sa njihovom profesionalnom orijentacijom i interesovanjima.

Prijave su otvorene do 30. novembra 2019.

Više informacija i formulare za prijavljivanje mentorki i mentorina potražite na www.emins.org

Izvor: Evropski pokret Srbija i Koordinaciono telo