Arhiva vesti
                   

RADIONICA O REINTEGRACIJI

5. Decembar 2007.

Švajcarska kancelarija za saradnju u Srbiji, zajedno sa 15 projektnih partnera, organizovala je juče u Beogradu specijalnu radionicu o migracijama, u nameri da se postigne dogovor o ciljevima, principima i sredstvima za pokretanje Švajcarskog programa migracija u Srbiji. Migracioni program zasniva se na strategiji pod nazivom "Partnerstvo u procesu migracija Švajcarska zapadni Balkan 2007-2009" koji je Vlada Švajcarske objavila u junu 2007. godine. Cilj ovog programa jeste izgradnja održivih kapaciteta za upravljanje migracijama u Srbiji, stvaranje mogućnosti za zaposlenje i zaradu kroz društveno1-ekonomski razvoj i veće šanse za reintegraciju povratnika u Srbiju. Prioritet će imati projekti u jugozapadnoj Srbiji, odnosno Sandžaku, i na jugu Srbije, a biće naročito usmereni na romsku manjinu. Učesnici radionice o migracijama bili su predstavnici Agencije za ljudska prava i prava manjina, Koordinacionog tela za južnu Srbiju, opština Novi Pazar i Bujanovac, Međunarodne organizacije za migraciju (IOM), UNHCR-a, UNDP-a i nekoliko međunarodnih i domaćih nevladinih organizacija koje se bave ovim problemom.