Arhiva vesti
                   

PROJEKAT EVROPSKI DNEVNIK - DESETI KONKURS „EVROPA I JA” (ROK: 31. JANUAR 2020)

13. Decembar 2019.

Nakon uspešno završenog devetog konkursa u okviru Evropskog dnevnika u prošloj školskoj godini, Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji poziva srednjoškolce da se prijave na deseto, jubilarno takmičenje za kreativne i inovativne radove.

Ovogodišnje teme konkursa su: EU i Srbija, EU u tvom svakodnevnom životu, Mitovi o EU, Ljudska prava, Životna sredina i klimatske promene, Prevencija nasilja i Evropa – ujedinjeni u raznolikosti.

Radovi mogu biti individualni ili timski, u sledećim kategorijama: Foto-radovi (individualni); Predlog dizajna izdanja Dnevnika 2020/2021 – prednje i zadnje korice i dizajn prve stranice svih 10 poglavlja ovogodišnjeg izdanja (timski); Video-formati – dužine do tri minuta (timski); Strip/karikatura – format B2 (individualni); Multimedijalni format – izrada internet stranice ili mobilne aplikacije (timski)

15 radova će biti nagrađeno.

Pobednici konkursa će u maju 2020. godini ići na sedmodnevno putovanje u jednu ili više zemalja EU. 

Pravila za učešće na nagradnom konkursu 2019/2020:

- Na konkursu mogu učestvovati učenici prvog, drugog i trećeg razreda srednjih škola.

- Iz iste škole moguće je učešće više timova (tri učenika po timu). Svaki tim mora imati svog mentora. Članovi tima ne smeju na bilo koji način biti deo nekog formalnog školskog udruženja ili školske sekcije.

- Učenici koji su nagrađivani u prethodnim konkursima Evropskog dnevnika nemaju pravo da učestvuju na ovogodišnjem konkursu.

- Škole koje su učestvovale u prethodnim ciklusima mogu prijaviti nove učesnike.

- Mentor mora da bude nastavnik u školi.

- Nastavnik može da bude mentor samo jednom timu.

- Ukupno će biti nagrađeno 15 radova, po tri pobednika u svakoj kategoriji.

- Minimalan broj radova u jednoj kategoriji je 10.

- U slučaju nedovoljnog broja radova u jednoj kategoriji, Delegacija EU zadržava pravo da dodeli više nagrada u drugoj kategoriji.

Radovi pristigli nakon isteka roka neće biti uzeti u razmatranje. Svi radovi, osim onih u kategoriji strip/karikatura, dostavljaju se isključivo elektronskim putem, na adresu: evropskidnevnik@euinfo.rs .

Za prijavu na konkurs, uz rad morate popuniti i prijavni formular, koji je dostupan na sajtu www.evropskidnevnik.rs .

Rok za dostavljanje radova je 31. januar 2020. godine.

Radovi u kategoriji strip/karikatura, zajedno sa prijavnim formularom, šalju se poštom na adresu: EU info centar za konkurs „Evropski dnevnik 2019/2020”, Kralja Milana 7, 11000 Beograd.

Uputstvo za podnošenje radova na nagradni konkurs, u kom je objašnjena i uloga mentora, možete pronaći na istom sajtu. Pristigle radove ocenjivaće stručni žiri, a rezultati takmičenja će biti objavljeni u martu 2020. godine, na sajtu www.evropskidnevnik.rs . Samo će nagrađeni učesnici biti obavešteni putem imejla.

Uputstvo za podnošenje radova na nagradni konkurs u kom su detaljnije pojašnjene kategorije u okviru kojih se podnose radovi, same teme konkursa, kao i uloga mentora/mentorke možete pronaći na http://www.evropskidnevnik.rs/uputstvo.html .

Nagrađene radove sa prethodnih konkursa u okviru projekta Evropski dnevnik možete pogledati na sajtu www.evropskidnevnik.rs .

Ukoliko imate nekih pitanja, možete ih poslati imejlom na evropskidnevnik@euinfo.rs ili pogledati da li se odgovor na vaše pitanje nalazi u okviru stranice sa pitanjima i odgovorima.

Izvor: Evropski dnevnik i Koordinaciono telo